Podstawy prawne

Przedstawiamy akty prawne, regulujące zasady uczestnictwa w programie ERASMUS+:

 

Zarządzenie nr 454/ 2023 w sprawie warunków i trybu naboru do programu ERASMUS+ - link do pliku

  • Procedura związana z wyjazdami studentów APS na studia w ramach programu ERASMUS + - link do pliku
  • Procedura związana z wyjazdami studentów APS na praktykę w ramach programu ERASMUS +- link do pliku
  • Procedura związana z wyjazdami absolwentów APS na praktykę - link do pliku

 

rok akad. 2023/2024

Zarządzenie nr 456/ 2023 - wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+- link do pliku

Zarządzenie nr 457/ 2023 - wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+ - link do pliku

 

rok akad. 2022/2023

Zarządzenie nr 338/2022 w sprawie warunków i trybu naboru do programu ERASMUS+ - link do pliku

  • Procedura związana z wyjazdami studentów APS na studia w ramach programu ERASMUS + - link do pliku
  • Procedura związana z wyjazdami studentów APS na praktykę w ramach programu ERASMUS +- link do pliku
  • Procedura związana z wyjazdami absolwentów APS na praktykę - link do pliku

Zarządzenie nr 339/ 2022 - wyjazd na studia w ramach Programu ERASMUS+ - link do pliku

Zarządzenie nr 340/ 2022 - wyjazd na praktykę w ramach Programu Erasmus+ - link do pliku

 

rok akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 159/ 2021 - wyjazd na studia w ramach Programu ERASMUS+ - link do pliku

Zarządzenie nr 160/ 2021 - wyjazd na praktykę w ramach Programu ERASMUS+ - link do pliku

 

rok akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 323/2020 - wyjazd na studia w ramach Programu ERASMUS + - link do pliku

Zarządzenie nr 324/2020 - wyjazd na praktykę w ramach Programu ERASMUS + - link do pliku

Zarządzenie nr 325/2020 w sprawie wyjazdu w ramach Programu POW ER - link do pliku

Zarządzenie nr 357/2020 w sprawie realizacji programu Erasmus+ w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 (zmienione zarządzeniem nr 5/ 2020) - link do pliku

Zarządzenie nr 5/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji programu ERASMUS+ w sem. zimowym w roku akad. 2020/21 - link do pliku