Stypendia z funduszu pomocy materialnej

Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów
budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30

Godziny przyjęć:

poniedziałek   10.00 - 13.30
wtorek           10.00 - 13.30
środa             10.00 - 13.30
czwartek        10.00 - 13.30

piątek jest dniem pracy wewnętrznej 

 

Pracownicy:

mgr Ewa ZinówKierownik Biura
e-mail: ezinow@aps.edu.pl

lic. Marta Mościcka – referent administracyjny
e-mail: mmoscicka@aps.edu.pl