Dokumenty do pobrania

KARTA STUDENTA ERASMUSA -

określa prawa i obowiązki studenta, zawiera także informacje o tym, jakiej pomocy można oczekiwać od organizacji wysyłającej i organizacji przyjmującej na każdym etapie mobilności - link do pliku

 

STUDIA:

  • Umowa o programie studiów Learning Agreement for Studies - link do pliku
  • ANEKS do Learning Agreement for Studieslink do pliku
  • Jak wypełniać Learning Agreement for Studies - link do pliku

 

PRAKTYKA:

  • Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeships - link do pliku
  • Jak wypełniać Porozumienie o programie praktyki Learning Agreement for Traineeshipslink do pliku

 

 

UWAGA:

Potwierdzenie pobytu - przypominamy o konieczności złożenia dokumentu potwierdzającego rzeczywisty czas pobytu w uczelni zagranicznej po zakończeniu mobilności. Na podstawie tego potwierdzenia wyliczana jest ostateczna kwota przysługującego studentowi grantu - link do pliku

 

 

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie ERASMUS+ - link do pliku