Rady Dyscyplin

Rady Dyscyplin

 

Rada Dyscypliny Pedagogika

Przewodnicząca: dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

Sekretariat/Kontakt: Dorota Gołuch

                                   tel. 22 589 36 56

                                   sekretariatip@aps.edu.pl

Skład Rady link do pliku

 

Rada Dyscypliny Psychologia

Przewodniczący: dr hab. Łukasz Baka, prof. APS

Sekretariat/Kontakt: Małgorzata Gawron

                                   tel. 22 589 36 57

                                   instytutpsychologii@aps.edu.pl

Skład Rady link do pliku

 

 

Rada Dyscypliny Filozofia

Przewodnicząca: dr hab. Helena Ciążela, prof. APS

Sekretariat/Kontakt: Ewa Burska

                                   tel. 22 589 36 68

                                   sekretariatifis@aps.edu.pl

Skład Rady link do pliku

 

 

Rada Dyscypliny Nauki Socjologiczne

Przewodnicząca: prof. dr hab. Renata Siemieńska-Żochowska

Sekretariat/Kontakt: Ewa Burska

                                   tel. 22 589 36 68

                                   sekretariatifis@aps.edu.pl

Skład Rady link do pliku

 

 

Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Stasiak

Sekretariat/Kontakt: Paweł Jakowlew

                                   tel. 22 589 36 00 wew. 6112

                                   iea@aps.edu.pl

Skład Rady link do pliku