Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

INFORMACJE DLA STUDENTÓW I STOPNIA, JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH ORAZ III ROK PEDAGOGIKA PREDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA ROK AKADEMICKI 2023/24 (semestr zimowy) 

Rejestracja na zajęcia z WF odbywa się poprzez rejestrację żetonową termin: 25.09 - 29.09. 2023 r. 

Na zajęcia z WF zapisują się wszyscy studenci I roku. Studenci, którzy nie zdołają się zapisać na zajęcia podczas rejestracji proszeni są o przybycie do SWFiS, pok. 1062 budynek A, w pierwszym tygodniu semestru ZIMOWEGO.  Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 odbywają się stacjonarnie na terenie Uczelni. (3 obiekty - siłownia, s.fitness, s. gimnastyczna).  Student ze zwolnieniem lekarskim przedstawia prowadzącemu WF  odpowiedni dokument od Lekarza specjalisty. Wszystkie zajęcia sportowe są bezpłatne.

Oferta zajęć w semestrze ZIMOWYM :

 • Pilates
 • Aerobik
 • Siłownia
 • Piłka siatkowa
 • Piłka koszykowa
 • Tenis stołowy
 • Joga
 • Zajęcia ogólnorozwojowe

Zasady bezpieczeństwa w  obowiązujące na zajęciach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 1. W zajęciach sportowych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, bez kontaktu z osobami chorymi na Covid-19, osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Studenci oczekując na zajęcia powinni unikać skupiania się, zachować odstęp 1.5 m oraz mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu wejścia na salę sportową (także w szatni).
 3. Uczestnicy wchodzą do szatni/sali gimnastycznej/siłowni/sali fitness wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 4. Podczas zajęć studenci nie są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa ale powinni zachować dystans 1.5 metrów.
 5. Po wejściu do budynku/sali w którym odbywają się zajęcia i przed jego opuszczeniem po zajęciach student jest zobowiązany zdezynfekować ręce. (przy każdej sali sportowej znajdować się będą płyny do dezynfekcji).
 6. Szatnie i węzeł sanitarny przy wszystkich obiektach sportowych powinien być dezynfekowany co najmniej dwa razy w ciągu dnia, obowiązkowo na koniec dnia.
 7. Sprzęt sportowy z którego korzystali studenci po każdych zajęciach pewien być dezynfekowany.
 8. Podłoga w szatni/sali gimnastycznej/siłowni/sali fitness powinna zostać umyta detergentem i zdezynfekowana po każdym dniu zajęć.
 9. Pomieszczenie w którym odbywają się zajęcia powinno być wietrzone w trakcie zajęć oraz po każdych zajęciach.
 10. Każdy student musi mieć swoją butelkę z wodą (wskazane aby była oznaczona) i wnosi ją na salę, aby w czasie zajęć dodatkowo nie wchodzić do szatni.
 11. Nie dopuszcza się odrabiania nieobecności na zajęciach z innymi grupami.
 12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie zajęć, prowadzący jest zobowiązany odizolować studenta od grupy i przekazać informację o zaistniałej sytuacji do głównego specjalisty do spraw BHP.

 

Tematyka zajęć online:

mgr Paweł Jaworski - kultura fizyczna i zdrowotna, trening siłowy w domu i plenerze, plany treningowe, trening cardio w domu i na świeżym powietrzu, ćwiczenia wzmacniające- różne formy, platforma e-learningowa z zakresy kultury fizycznej. 

mgr Jolanta Parzęcka - piłka siatkowa - zasady, przepisy, ćwiczenia wzmacniające i ogólnorozwojowe, fitness, Pilates, Nordic Walking, platforma e-learningowa z zakresy kultury fizycznej. 

mgr Małgorzata Aleksandrowska- joga, gry zespołowe - zasady i przepisy,  pilates, platforma e-learningowa z zakresy kultury fizycznej 

dr Michał Knittel - trening siłowy z akcesoriami dostępnymi w domu (butelki wody, krzesła itp.). Ćwiczenia wzmacniająco - rozciągające z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Trening cardio w domu i na świeżym powietrzu - piesze wędrówki, bieganie, rower, rolki,platforma e-learningowa z zakresy kultury fizycznej.

mgr Elżbieta Kuśmierz - fitness, pilates, ćwiczenia wzmacniająco - rozciagające, treningi cardio, platforma e-learningowa z zakresy kultury fizycznej.

Dyżury stacjonarne - 25.09 - 29.09. 2023r. 
mgr Paweł Jaworski środa 11.00- 12.00
mgr Elżbieta Kuśmierz piątek 11.00 - 12.00

mgr Małgorzata Aleksandrowska środa 14.30 - 15.30
mgr Jolanta Parzęcka środa 11.00 - 12.00
dr Michał Knittel środa 14.30 - 15.30

Kierownik Studium WFiS tel. 609 702 847

Wykładowcy: