Organizacja wydarzeń

Zgłoszenie konferencji/seminarium


Organizator konferencji/seminarium zobowiązany jest nie później niż na 21 dni przed
planowanym terminem wydarzenia złożyć w Biurze ds. Projektów ”FORMULARZ ZGŁOSZENIA IMPREZY” - załącznik nr 1
podpisany przez kierowników następujących jednostek organizacyjnych APS:

  • Biuro Planowania Kształcenia,
  • Dział Obsługi Informatyczno-Medialnej,
  • Biuro Promocji,
  • Inspektora Ochrony Danych,
  • Prorektora ds. Nauki / Kształcenia.

Organizator konferencji/seminarium nie później niż na 21 dni przed planowanym
terminem wydarzenia przesyła na adres mailowy promocja@aps.edu.pl „Zgłoszenie
KONFERENCJI na stronę www-formularz” - załącznik nr 2. Pracowników Biura
Promocji zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o konferencji/seminarium na
stronie internetowej APS.

Organizator konferencji/seminarium składa do Kwestury nie później niż na 21 dni
przed planowanym terminem imprezy wykaz planowanych kosztów realizacji
przedsięwzięcia wskazując źródła ich sfinansowania – załącznik nr 3.

Jeśli konferencja/seminarium będzie finansowane z wpłat uczestników organizator
zobowiązany jest do złożenia w kwesturze nie później niż na 21 dni przed planowanym
terminem wydarzenia pisma informującego o spełnieniu/niespełnieniu warunków
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U.
2013 poz. 1722 z późn. zm.) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień, par. 3 ust. 1 pkt 13 – załącznik nr 4a lub 4b.

Więcej informacji - w tym zalecenia w sprawie elektronicznej rejestracji uczestników - znajdą Państwo w Instrukcji zgłaszania konferencji i seminariów, która znajduje się poniżej.

Instrukcja zgłaszania wydarzeń organizowanych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do pliku
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia imprezy link do pliku
Załącznik nr 2 - Zgłoszenie imprezy na stronę www link do pliku
Załącznik nr 3 - Kosztorys konferencji link do pliku

Załącznik nr 4a - Informacja o konferencji (z wyłączeniem vat)

link do pliku
Załącznik nr 4b - Informacja o konferencji link do pliku
Załącznik nr 5 - Zalecenia techniczne dla elektronicznej rejestracji uczestników link do pliku
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna dla rejestracji uczestników link do pliku