Umowy

Umowy cywilno-prawne - dokumenty do pobrania

1. Umowa zlecenie

Umowa zlecenie link do pliku
Wzór - Umowa zlecenie link do pliku

 

Oświadczenie do umowy zlecenie link do pliku
Wzór - Oświadczenie do umowy zlecenie link do pliku

 

Rachunek do umowy zlecenie link do pliku
Wzór - Rachunek do umowy zlecenie link do pliku

 

Ewidencja przepracowanych godzin link do pliku

 

PPK informacje i druki niezbędne do wypełnienia przy zawieraniu umów link do strony

 


2. Umowa o dzieło bez/z przeniesieniem praw autorskich

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich link do pliku
Wzór - Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich link do pliku

 

Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich link do pliku
Wzór - Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich

link do pliku

 

Oświadczenie do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
Wzór - Oświadczenie do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku

 

Rachunek do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku
Wzór - Rachunek do umowy o dzieło (dot. bez przeniesienia i z przeniesieniem praw) link do pliku

 


Informacje dodatkowe

  • Kierownicy projektów badawczych oraz członkowie zespołów badawczych nie mogą otrzymywać wynagrodzeń w ramach realizowanych projektów finansowanych ze środków statutowych.
  • W związku z nałożonym przez ZUS obowiązkiem zgłaszania umowy cywilno-prawnej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia z osobami niebędącymi pracownikami APS, umowy dostarczone do Biura ds. Projektów po tym terminie nie będą przyjmowane.
  • Wymagane jest składanie czytelnych podpisów na umowach we właściwych miejscach (pełne imię i nazwisko).
  • Niemożliwe jest zawieranie umów z członkami rodzin.
  • Skan umowy nie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.
  • O wyborze umowy cywilno–prawnej decyduje kierownik projektu/zadania.
  • W przypadku umowy cywilno-prawnej zawieranej z osobą posiadającą statut studenta do dokumentacji niezbędne jest dołączenie skanu ważnej legitymacji studenckiej/odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez dziekanat.