Regulamin udzielania zamówień publicznych

informacje, wnioski, poradnik

Realizacja zakupów towarów i usług na potrzeby realizowanego projektu musi być zgodna z ustawą o zamówieniach publicznych oraz ustawą o finansach publicznych.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do 130 000 zł netto w Akademii Pedagogiki Specjalnej każdy zakup powyżej kwoty 3500 zł brutto należy poprzedzić złożeniem wypełnionego
w punktach 1 – 6 Wniosku do Biura ds. Projektów.

Wydatki związane z realizacją zakupów towarów i usług muszą być niezwłocznie rozliczone.

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w APS oraz skorzystania z Poradnika realizacji zamówień w Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Regulamin Udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000 zł netto w APS link do pliku
Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł netto w APS link do pliku
   
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 130 000 zł netto link do pliku
Poradnik realizacji zamówień w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej link do pliku