Regulamin zarządzania projektami

finansowanymi ze środków zewnętrznych - krajowych i zagranicznych

 

Regulamin Zarządzania Projektami określa zasady oraz tryb postępowania na etapie przygotowania, realizacji i zakończenia projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w ramach programów i konkursów inicjowanych przez instytucje publiczne i prywatne.

 

Uwaga!

Regulamin nie dotyczy inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów dotyczących wymiany międzynarodowej oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań finansowanych ze środków przyznawanych z subwencji.

 

Wszystkich wnioskujących prosimy o zapoznanie się z zapisami Regulaminu

 

 

Regulamin zarządzania projektami w APS link do pliku
Załącznik 1 - Karta Projektu link do pliku
Załącznik 2 - Upoważnienie link do pliku
Załącznik 3 - Zakres obowiązków Kierownika Projektu link do pliku
Załącznik 4 - Wniosek o otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego link do pliku
Załącznik 5 - Wniosek o prefinansowanie Projektu ze środków własnych APS link do pliku
Załącznik 6 - Przykładowy wzór opracowania dokumentów księgowych link do pliku
Załącznik 7 - Wniosek o zamknięcie wyodrębnionego rachunku bankowego link do pliku
Załącznik 8 - Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego link do pliku
Załącznik 9 - Karta pracy link do pliku
Sprawozdanie z realizacji zadań w projekcie link do pliku