Wnioski i formularze

Wnioski i Formularze

Wniosek o środki na udział w konferencji krajowej link do pliku
Wniosek o dokonanie przelewu za udział w konferencji link do pliku
Wniosek o finansowanie wydania publikacji - granty wewnętrzne link do pliku
Wniosek o finansowanie projektu badawczego indywidualnego link do pliku
Wniosek o finansowanie projektu badawczego zespołowego link do pliku
Karta oceny projektu badawczego zespołowego link do pliku
Informacja dla realizujących projekty badawcze link do pliku
Formularz opisu dokumentu księgowego (załącznik do faktury) link do pliku

 

Dane do wniosków NCN link do pliku

 

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzono nową procedurę zakupu książek ze środków przyznanych na realizację projektów badawczych. 

  1. Zgłoszenie zakupu książek przyjmowane jest wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia przez Biuro ds. Projektów i Prorektora ds. Nauki. Formularz zamówienia w załączeniu.
  2. Potwierdzone zamówienie (kopia elektroniczna) prosimy przesłać na adres e-mail: bibl@aps.edu.pl 
  3. Biblioteka dokonuje zakupu po zatwierdzeniu przez zamawiającego wyceny sporządzonej przez Bibliotekę. 
  4. Zakupione książki stanowią zasób Biblioteki i są wypożyczane pracownikowi na czas trwania projektu/grantu/zadania. Jeśli książki są niezbędne do dalszej pracy naukowej, za zgodą Dyrektora Biblioteki APS, pracownik może korzystać z nich przez dłuższy okres niż przewiduje to umowa projektu/grantu/zadania. 

 

 

Formularz zamówienia książki do zakupu w ramach grantu/zadania link do pliku