O nas

Instytut Pedagogiki rozpoczął swoją działalność w roku akademickim 2006/2007, wchodząc w skład nowoutworzonego Wydziału Nauk Pedagogicznych. Pierwszym i wieloletnim dyrektorem Instytutu był
dr hab. Franciszek Szlosek, prof. APS (wcześniej – zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki w Akademii Podlaskiej). Funkcję zastępcy dyrektora pełniły: dr Dorota Jankowska i dr Małgorzata Jabłonowska.

Od roku 2019/20 funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki pełni dr hab. Danuta Uryga, prof. APS. Zastępcą dyrektora w roku 2019/2020 był dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS, a od roku 2020/2021 stanowisko to obejmuje dr Justyna Bluszcz.

Od momentu powstania Instytutu do tej pory sekretariat prowadzony jest przez p. Dorotę Gołuch.

 

 Dyrektor
 dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

                                 

Zastępca Dyrektora:
dr Edyta Zawadzka

Edyta Zawadzka

 

 

Kontakty: Sekretariat Dorota Gołuch
Tel. (22) 589-36-56
Email: sekretariatip@aps.edu.pl

 

Struktura Instytutu Pedagogiki

Strategia Rozwoju Instytutu Pedagogiki

Regulamin Instytutu Pedagogiki