Współpraca instytutu Pedagogiki z czasopismami i wydawnictwami

 

Czasopisma i wydawnictwa

Przedmiot współpracy

Zakład/Katedra

Osoba współpracująca z ramienia APS

AEVA - Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, Portugalia

 

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Mariusz Fila

 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Członkostwo w Radzie Naukowej czasopisma

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

 

Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo, Włochy

 

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Mariusz Fila

 

Creativity. Theories – Research - Applications

Członkostwo w Radzie Naukowej, współpraca recenzyjna

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

 Jacek Gralewski

Current and Future Perspectives on Teaching and Learning

Członkostwo w Radzie Naukowej czasopisma

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

„Forum Pedagogiczne” (UKSW)

Członkostwo w Radzie Naukowej czasopisma, Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Horyzonty Wychowania”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Kultura i Edukacja”

 

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Kurier Wileński

-      współredagowanie rubryki Wychowanie magazynu Kuriera Wileńskiego, pozyskiwanie artykułów popularyzatorskich od naukowców polskich na tematy edukacyjne i wychowawcze

-      publikacja artykułów popularyzatorskich pracowników naukowych Zakładu Metodologii i Pedagogiki Specjalnej APS w rubryce Wychowanie Magazynu Kuriera Wileńskiego

stworzenie poradnika dla rodziców i nauczycieli „By nie zgasić w dziecku ciekawości świata”, wydane przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie “Korona” oraz Kurier Wileński

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

 

Joanna Łukasiewicz-Wieleba;

Maria Trzcińska-Król

„Kwartalnik Pedagogiczny”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Pedagogika Społeczna”

Członek redakcji (do 2020)

Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty,

Katedra Pedagogiki Społecznej

Wiesław Theiss (red. naczelny)

Danuta Uryga

Marta Wiatr

Anna Perkowska-Klejman

„Polska Myśl Pedagogiczna”

 

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki, Katedra Społecznych Podstaw Rozwoju Oświaty

Jarosław Gara,

Danuta Uryga

„Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Przegląd Pedagogiczny”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

„Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria pedagogika”

Członek Rady Naukowej, Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki 

Jarosław Gara

Society Register  (UAM)

Zastępca Redaktora Naczelnego

Katedra Pedagogiki Społecznej

Anna Odrowąż-Coates

"Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, Edukacyjne i Artystyczne" (czasopismo)

Współpraca recenzyjna

Katedra Pedagogiki Społecznej

Marta Kulesza

Studia z Teorii Wychowania”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

The Journal of Creative Behavior

Współpraca recenzyjna

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Jacek Gralewski

Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy

 

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Mariusz Fila

Sergo Kuruliszwili

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Członkostwo w Radzie Naukowej wydawnictwa

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Wiśniewska

Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej „CHOWANNA”

 

Członkostwo Radzie Naukowej wydawnictwa

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara

 „Zeitschrift für Pädagogik und Theologie“, De Gruyter, Berlin - New York

Wydawca-korespondent

(Korrespondierender Herausgeber) (od 2011)

Zakład Podstaw Pedagogiki

Bogusław Milerski

„Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW”

Współpraca recenzyjna

Zakład Podstaw Pedagogiki  

Jarosław Gara