Współpraca Instytutu Pedagogiki z instytucjami publicznymi

INSTYTUCJA

Zakład/Katedra

OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA Z RAMIENIA APS

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Dominika Bardzińska, Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS

Katedra Pedagogiki Społecznej

Marta Kulesza

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Katedra Pedagogiki Społecznej

Marta Kulesza

Centrum Nauki Kopernik

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

CXXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Warszawie

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Weremczuk

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Wiśniewska

Gdański Ośrodek Sportu

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Miłosz Wawrzyniec Romaniuk

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Wiśniewska

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zakład Podstaw Pedagogiki

Marlena Grzelak-Klus

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Aleksandra Tłuściak – Deliowska

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Wiśniewska

Muzeum POLIN

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Aleksandra Gajda

Najwyższa Izba Kontroli

Zakład Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej

Maciej Tanaś

Narodowy Instytut Wolności

Zakład Podstaw Pedagogiki

Ewa Dąbrowa

WCIES (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń) (współpraca niesformalizowana)

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Joanna Łukasiewicz-Wieleba

Wydział Wspomagania Edukacji - Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

Zakład Psychopedagogiki Kreatywności

Ewa Wiśniewska

Związek Miast Polskich (współpraca niesformalizowana)

Zakład Metodologii i Pedagogiki Twórczości

Joanna Łukasiewicz-Wieleba