Stypendia, akademiki, ubezpieczenia

Pomoc materialna

Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów
budynek C, I piętro, pokój 3124,
tel.: 22-589-36-30:

Godziny przyjęć:
poniedziałek   10.00 - 13.30
wtorek            10.00 - 13.30
środa             10.00 - 13.30
czwartek        10.00 - 13.30

(piątek jest dniem pracy wewnętrznej)

Pracownicy:
mgr Ewa Zinów – Kierownik Biura
e-mail: ezinow@aps.edu.pl

lic. Marta Mościcka
e-mail: mmoscicka@aps.edu.pl