Stypendium doktoranckie

Stypendia doktoranckie - art. 200 i 200a w roku akademickim 2022/2023

Wnioski o stypendium doktoranckie oraz wnioski  o zwiększenie stypendium doktoranckiego ze środków dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów, budynek C, I piętro, pokój 3124, tel.: 22-589-36-30 (wew. 3124).

 

Wnioski do pobrania

1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego - art.200

2. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych art. 200a

Akty prawne

Zarządzenie Nr 210/Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego 

Zarządzenie Nr 202/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego.

Zarządzenie 74a/2017 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 września 2017 r. w sprawie trybu przyznawania stypendium doktoranckiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Zarządzenie Nr 226/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych