Stypendium rektora

Stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej pobierz

 

Zarządzenie w sprawie kryteriów oceny działalności naukowej, artystycznej i sportowej studenta uprawniających do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora - pobierz

Wniosek do pobrania - pdf

 

Wnioski o stypendium rektora należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej i Absolwentów
budynek C, I piętro, pokój 3124, 22 589 36 00 wew. 3124 w terminie do 30 października 2022 r.