Ubezpieczenie zdrowotne

Regulamin zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Akademii Pedagogiki

  • Ubezpieczenie zdrowotne doktorantów (opis) - do pobrania
  • Ubezpieczenie doktorantów cudzoziemców (opis) - do pobrania
  • Często zadawane pytania (FAQ) - do pobrania
  • Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – do pobrania
  • Wniosek do wyrejestrowania - do pobrania

Kontakt w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego:

Kwestura, Dział Płac; Budynek B, pokój 2069 lub 2065

Małgorzata Narojczyk
Tel. 22-589 36 00 wew. 2074 lub 2069; e-mail: mnarojczyk@aps.edu.pl