Opłaty za akademiki

 

 

               Warszawa, dnia 15.06.2021

Decyzja nr 05/2021

Kierownika Zakładu

Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

z dnia 15.06.2021 r

 

W sprawie: zasad pobytu i wysokości opłat za pobyt w domach studenckich Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” w roku akademickim 2021/2022.

 

 • 1.

Od dnia 01.10.2021 r. obowiązują następujące opłaty za pobyt w domach studenckich administrowanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie:

 

 1. Budynki studenckie: Ds.-1 „Jelonek”, Ds.-3 „Rogaś”, Ds.-4 „Sarna”.

 

Lp.

Rodzaj pokoju

Studenci APS

Studenci z umowami

Pozostali studenci

1.

Za miejsce w pokoju 1-osobowym

600,00 zł/m-c

610,00 zł/m-c

658,80zł/m-c*

2.

Za miejsce w pokoju 2-osobowym

570,00 zł/m-c

580,00 zł/m-c

626,40 zł/m-c*

3.

Za miejsce w pokoju małżeńskim

600,00 zł/m-c

610,00 zł/m-c

658,80 zł/m-c*

4

Za miejsce w pokoju 2-osobowym dla 1 osoby **

800,00 zł/m-c

800,00 zł/m-c

864,00 zł/m-c*

* cena zawiera 8% podatek VAT

** W przypadku wolnych miejsc, w pokoju 2-osobowym student może zamieszkać sam 

 

 1. Kaucja i inne opłaty za miejsce w pokoju.

 

Przy kwaterowaniu studentów będzie pobierana:

 1. kaucja zabezpieczająca roszczenia Akademii wobec studentów wskazanych w punkcie 1, 2 i 3 tabeli w wysokości 700,00 zł (bez podatku VAT), która będzie zwracana przy wykwaterowaniu
 2. kaucja zabezpieczająca roszczenia Akademii wobec studentów wskazanych w punkcie 4 tabeli w wysokości 800,00 zł (bez podatku VAT), która będzie zwracana przy wykwaterowaniu
 3. opłata w wysokości 100,00 zł, pobierana od wszystkich kwaterowanych studentów, która pozostaje w domu studenta na pokrycie kosztów wzrostu opłat za media.

 

 1. Budynki studenckie starej zabudowy.

 

Lp.

Rodzaj pokoju

Studenci APS

Studenci z umowami

Pozostali studenci

1.

Za miejsce w pokoju 2-osobowym

400,00 zł/m-c

410,00 zł/m-c

442,80 zł/m-c*

2.

Za miejsce w pokoju 2-osobowym zamieszkałym przez 1 osobę

600,00 zł/m-c

610,00 zł/m-c

658,80 zł/m-c*

3.

Za miejsce w pokoju 1-osobowym

440,00 zł/m-c

450,00 zł/m-c

486,00 zł/m-c*

*cena zawiera 8% podatek VAT

 1. Wysokość kaucji i innych opłat za miejsce w pokoju

 

Przy kwaterowaniu studentów będzie pobierana kaucja zabezpieczająca roszczenia Akademii wobec studentów - bez podatku VAT - w wysokości:

 1. student polski – pełna opłata miesięczna, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu
 2. student obcokrajowiec – opłata w wysokości 650,00 zł
 3. opłata w wysokości 100, 00 zł, która pozostaje w domu studenckim na pokrycie kosztów wzrostu opłat za media.

 

 1. Opłaty za pobyt w domu studenckim należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 2. W przypadku zaległości płatniczej obejmującej jeden miesiąc, kierownik domu studenckiego ma prawo wykwaterować studenta uprzedzając go przynajmniej na 7 dni wcześniej o takim zamiarze.

 

 • 2.

Zwrot odpłatności za miejsce.

 

W okresie od 01.10.2021 r. do 30.09.2022 r. zwrot kaucji, w przypadku wcześniejszego wykwaterowania, niż data zawarta w umowie najmu pokoju studenckiego, odbywa się na następujących zasadach:

 1. w przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim i faktycznego opuszczenia pokoju do 15-go dnia danego miesiąca, opłata za pobyt w tym miesiącu wynosi 50% opłaty miesięcznej; w przypadku rezygnacji z miejsca w domu studenckim i/lub faktycznego opuszczenia pokoju po 15-tym dniu w danym miesiącu, student wnosi pełną opłatę miesięczną.
 2. student, który zamierza wyprowadzić się przed 15-tym dniem i ostatnim dniem danego miesiąca powinien ten fakt zgłosić na 15 dni wcześniej w administracji domu studenckiego. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje pobranie opłaty za następne 15 dni.
 3. zgłoszenie wcześniejszego terminu wykwaterowania dotyczy również studentów, którzy przemieszczają się pomiędzy domami studenckimi położonymi na terenie Osiedla „Przyjaźń”.
 4. Pobrana kaucja będzie rozliczona na koniec pobytu studenta w danym domu studenckim, po odbiorze pokoju lub całego aneksu mieszkalnego.
 5. W dniu opuszczania pokoju studenckiego, pracownik domu studenckiego odbiera od studenta pokój/miejsce studenckie stwierdzając stan opuszczanego pokoju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, braku wyposażenia pokoju mieszkalnego aneksu lub części wspólnych budynku przez studentów, kaucja, o której mowa w § 1 przechodzi na rzecz Akademii.

 

 • 3.

Pobyt gościa studenta.

 

 1. Na wniosek studenta i za zgodą współmieszkańca istnieje możliwość zakwaterowania gościa w pokoju studenckim o ile istnieje taka fizyczna możliwość (wolne miejsce noclegowe).
 2. Pobyt gościa nie może trwać dłużej niż dwie doby, chyba, że kierownik domu studenckiego wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 3. Gość studenta za pobyt w pokoju studenckim wnosi opłatę w wysokości 25,00 zł brutto.
 4. W przypadku przedłużenia pobytu, gość studenta wnosi opłatę za każdą następną dobę w wysokości 50,00 zł brutto.
 5. Rodzice i rodzeństwo studenta, którzy przybywają do studenta w ramach odwiedzin nie wnoszą opłat. Okres pobytu rodziców lub rodzeństwa nie może być dłuższy niż dwie doby i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. W uzasadnionych przypadkach takich jak choroba studenta lub jego dziecka okres pobytu rodziców może ulec przedłużeniu.

 

 

 • 4.

Opłaty za kwaterowanie hotelowe.

 

 1. Opłaty za kwaterowanie krótkoterminowe, na zasadach hotelowych, w domach studenckich Ds.-1 „Jelonek”, Ds.-3 „Rogaś, Ds.-4 „Sarna” w okresie od 01.10.2021 r. do 31.08.2022 r. wynoszą:
 2. w pokoju 1-osobowym – 80,00 zł/doba + 8% podatek VAT = 86,40 zł/doba
 3. w pokoju 1-osobowym zajmowanym przez dwie osoby – 110,00 zł/doba/pokój + 8 % podatek VAT = 118,00 zł/doba/pokój
 4. w pokoju 2-osobowym – 130,00 zł/doba/pokój + 8 % podatek VAT = 140,40 zł/doba/pokój
 5. w pokoju 2-osobowym zajmowanym przez jedną osobę – 110,00 zł/doba/pokój + 8% podatek VAT= 118,80 zł/doba/pokój
 6. za dostawkę do pokoju 2-osobowego - 30,00 zł/doba + 8% podatek VAT = 32,40 zł/doba.
 7. Opłatę za wynajęcie pokoju należy opłacić przed zakwaterowaniem, z góry przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego:

Ds.-1 „Jelonek” 76 2490 0005 0000 4600 9526 7414

Ds.-3 „Rogaś”    60 2490 0005 0000 4600 3127 4086

Ds.-4 „Sarna”     64 2490 0005 0000 4600 8128 6341

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 12: 00 i kończy się o godzinie 11: 00 dnia następnego.

 

 • 5.
 1. Od dnia 01.10.2021 roku studenci kwaterujący się w domach studenckich muszą posiadać własną pościel, poduszkę, kołdrę, koc.
 2. W przypadku, gdy student:
 3. nie będzie miał własnej pościeli, może ją wypożyczyć odpłatnie za kwotę 50,75 zł/m-c brutto; kwota ta, która będzie doliczona do miesięcznej opłaty podstawowej
 4. nie będzie miał poduszki, kołdry, koca, może wyposażenie wypożyczyć odpłatnie za kwotę 49,20 zł brutto; jest to opłata jednorazowa i zostanie doliczona do opłaty podstawowej w miesiącu wypożyczenia.

 

 

 • 6.

Osobami odpowiedzianym za wprowadzenie Decyzji są kierownicy komórek organizacyjnych w; Ds.-1 „Jelonek”, Ds.- 3 „Rogaś, Ds.-4 „Sarna”, Dział KDSM.

 

 • 7.

Decyzja wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

 • 8.

Traci moc Decyzja 05/KZ/2020 z dnia 16-06-2020 r.