Stary tryb - przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019r.

Stary tryb - przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019r.

UWAGA Na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce link do strony przedłużono możliwość zakończenia przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r. do 31.12.2023 r.

 

Kontakt