Komisje ds. przewodów doktorskich

 Komisje ds. przewodów doktorskich:

  • Komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie link do strony
  • Stała Komisja Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika link do pliku
  • Stała Komisja Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie psychologia  link do strony
  • Stała Komisja Senatu ds. nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne  link do strony