Ranking nauczycieli akademickich

Poniżej zamieszczono:
1.Poszczególne wersje regulaminu określającego tworzenie rankingów zajęć dydaktycznych w poszczególnych latach [najniżej znajduje się najnowsza i aktualna wersja regulaminu, przyjęta w 2017 roku].
2.Rankingi zajęć dydaktycznych za lata 2012/13, 2013/14, 2014/15 oraz 2015/16 w podziale na kategorie.


Rankingi są finalnym rezultatem ocen przyznawanych przez studentów poszczególnym zajęciom oraz nauczycielom prowadzącym je w danym roku akademickim i mają być źródłem informacji dla władz uczelni, samych dydaktyków oraz studentów.