Schemat WSZJK w aspekcie podejmowanych działań

Elementy systemu jakości.

Relacje pomiędzy zasygnalizowanymi rodzajami działań przedstawia wykres, prezentujący schemat wewnętrznego systemu jakości kształcenia w aspekcie podejmowanych działań.

Dotychczasowe doświadczenia synchronizacji elementów związanych z procesem kształcenia i tworzenia systemu jakości.

W trosce o jakość kształcenia w Akademii podejmowane są szerokie i systematyczne działania projakościowe natury projektującej i realizacyjnej, przy jednocześnie prowadzonych badaniach projakościowych prowadzących do  ugruntowania działań systemowych.

 

schemat WSZJK