Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Główna realizuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówienia na konkretne pozycje, których Biblioteka nie posiada, a które znajdują się w placówkach poza Warszawą. Prawo do korzystania z tej formy udostępniania mają pracownicy, studenci seminariów magisterskich i studenci studiów doktoranckich. Z materiałów udostępnianych w tej formie można korzystać wyłącznie w Czytelni Biblioteki APS.

Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są na podstawie odrębnych ustaleń, wynikających z ograniczeń stosowanych w różnych bibliotekach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Dorota Charkiewicz
tel. 589-36-00 wew. 2305
e-mail: miedzybiblioteczne@aps.edu.pl


System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa) - jest to wspólny projekt warszawskich uczelni wyższych. Dzięki niemu studenci i pracownicy uczelni, które przystąpiły do programu, mają możliwość wzajemnego wypożyczania swoich zbiorów bibliotecznych.

Aktualnie do SWW zgłosiły akces:

  • Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej,
  • Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
  • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej,
  • Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej,
  • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,
  • Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  • Biblioteka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Biblioteka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji uzyskać można w Wypożyczalni Biblioteki APS oraz na stronie internetowej http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/