Poleć książkę do zakupu

Zasady zakupu książek ze środków projektu/grantu/zadania realizowanego przez pracownika APS oraz ich udostępniania przez Bibliotekę Główną APS

 

1. Zgłoszenie zakupu książek przyjmowane jest wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia przez Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą i Prorektora ds. Nauki (pobierz formularz zamówienia).
2. Potwierdzone zamówienie (kopia elektroniczna) proszę przesłać na adres e-mail: gromadzenie@aps.edu.pl.
3. Biblioteka dokonuje zakupu po zatwierdzeniu przez zamawiającego wyceny sporządzonej przez Bibliotekę.
4. Zakupione książki stanowią zasób Biblioteki i są wypożyczane pracownikowi na czas trwania projektu/grantu/zadania. Jeśli książki są niezbędne do dalszej pracy naukowej, za zgodą Dyrektora Biblioteki APS pracownik może korzystać z nich przez dłuższy okres niż przewiduje to umowa projektu/grantu/zadania.


Jeśli nie znaleźliście Państwo w naszych zbiorach interesującej Was pozycji z zakresu kierunków wykładanych na naszej Uczelni, prosimy o przesłanie do Biblioteki informacji na temat interesującego tytułu na adres: gromadzenie@aps.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać możliwie pełne dane proponowanej książki: tytuł, autor, nr ISBN, wydawnictwo i rok wydania.

Zamawiając, prosimy:

  • pracowników APS o podanie swojego imienia, nazwiska i nazwy Instytutu,
  • studentów - imienia, nazwiska i roku studiów.

Dla osób zalogowanych w domenie APS (logowanie do poczty - Office 365) jest możliwość wypełnienia formularza zgłoszenia pozycji do zakupu elektronicznie: https://forms.office.com/r/3WTK5K6sWC


Dezyderaty będą realizowane w miarę możliwości.