Przekazywanie darów

Zasady przyjmowania darów w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

1. Przyjmowaniem pojedynczych egzemplarzy zajmuje się dyżurny bibliotekarz. Księgozbiory i kolekcje prosimy zgłaszać do p. Joanny Potęgi (tel. wew. 2308) albo do Informatorium Biblioteki (tel. (22) 589-36-47, email: informatorium@aps.edu.pl).

2. Dary przyjmowane są zarówno od instytucji, jak i od osób prywatnych.

3. Na życzenie ofiarodawcy Biblioteka może sporządzić "Porozumienie o przyjęciu darów" oraz "Wykaz przyjętych darów".

4. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów.

5. Selekcji dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

* zgodność z profilem gromadzonych zbiorów

* liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu

* stan fizyczny publikacji

6. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą zostać przekazane innym bibliotekom lub oddane bezpłatnie czytelnikom.

7. Dary w złym stanie technicznym mogą zostać przekazane na makulaturę.

8. Przekazanie darów uznajemy za akceptację powyższych zasad.