Rada Biblioteczna na kadencję 2020-2024

Funkcja Nazwisko
Przewodniczący: Dr hab. Adam Solak, prof. APS – Instytut Pedagogiki
Członkowie:

Dr Paulina Zalewska - Instytut Pedagogiki Specjalnej

Dr Marta Krasuska-Betiuk - Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Dr Dominika Wiśniewska - Instytut Psychologii

Dr Jarosław Janowski - Instytut Filozofii i Socjologii

Dr Anna Kruk - Instytut Pedagogiki

Dr Przemysław Radwański - Instytut Edukacji Artystycznej

Urszula Filipowicz - Biblioteka Główna

Joanna Potęga – Biblioteka Główna

Agnieszka Pyza - Biblioteka Główna BG APS

Michał Zdunek - Biblioteka Główna

Aneta Szarfenberg – reprezentant/ka Samorządu Doktorantów APS

Patrycja Wojtczyk- reprezentantka Samorządu Studentów APS

Szymon Palimonka- reprezentant Studentów APS