Raporty samooceny

Raporty dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 

Raporty Wydziału Nauk Pedagogicznych:

Raporty Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych:

Raporty Kolegium Edukacji Artystycznej:

Raporty Uczelnianego Zespółu ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

Raporty wskaźników ilościowych:

 

Raporty po zmianie struktury organizacyjnej APS w roku 2020: