KOMUNIKATY UKW

KOMUNIKAT WYBORCZY (2_UKW2024)

W sprawie podziału mandatów w wyborach do Kolegium Elektorów APS na kadencję 2024 – 2028

Na podstawie § 6 ust. 1 Ordynacji Wyborczej APS, która stanowi załącznik do Statutu APS, przyjętego uchwałą Senatu APS Nr 655/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. uchwalono, co następuje:
Wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do kolegium elektorów Akademii dokonuje się w formie głosowania zorganizowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą dla poszczególnych instytutów, z uwzględnieniem proporcji zatrudnienia w instytutach oraz proporcji mandatów poszczególnych grup akademickich w kolegiach elektorów.

 

Instytut Pedagogiki

 • 10 mandatów z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 2 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Instytut Pedagogiki Specjalnej

 • 4 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 1 mandat z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

 • 2 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 2 mandat z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Instytut Filozofii i Socjologii

 • 4 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 1 mandat z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Instytut Psychologii

 • 4 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 2 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Instytut Edukacji Artystycznej

 • 3 mandaty z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora / Profesora uczelni
 • 1 mandat z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni poza Instytutami

 • 1 mandat z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku INNYM niż Profesora i Profesora uczelni

Pracownicy APS niebędący nauczycielami akademickimi (administracja)

 • 3 mandaty z grupy pracowników APS niebędących nauczycielami akademickimi

Studenci i Doktoranci APS

 • 10 mandatów

Uczelniana Komisja Wyborcza APS

 

KOMUNIKAT WYBORCZY (1_UKW2024)

Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej APS

W sprawie formy wyborów w APS na kadencję 2024 – 2028

Na podstawie § 2 ust. 4 Ordynacji Wyborczej APS, która stanowi załącznik do Statutu APS, przyjętego uchwałą Senatu APS Nr 655/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. uchwalono, co następuje: Wybory odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających tajność głosowań. Wybory w tej formie przebiegają za pośrednictwem oprogramowania zapewnionego przez Uczelnię wskazanego przez przewodniczącego UKW w obwieszczeniu nie później niż 14 dni przed terminem wyborów. Uprawnieni do głosowania w zależności od rodzaju wyborów, mają możliwość zaznaczenia odpowiedniej liczby wybranych kandydatów:
1) liczby kandydatów według proporcji ustalonej zgodnie z § 6 ust. 1 – w wyborach elektorów;
2) jednego kandydata – w wyborach rektora;
3) liczby kandydatów według proporcji ustalonej zgodnie z § 11 – w wyborach do Senatu;
4) liczby kandydatów według proporcji ustalonej w § 14 – w wyborach na członków rad naukowych dyscyplin.

Oprogramowaniem spełniającym wyżej wymienione warunki jest USOSweb, a dokładniej znajdujący się w nim moduł „Wybory”. Wybory w APS na kadencję 2024-2028 odbywają się z użyciem tego oprogramowania.

dr Kamila Dobrenko
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej APS