Wybory Rektora

Wybory Rektora

Wyniki wyborów Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2024 r.

 

Rektorem APS wybranym na kadencję 2024-2028 jest

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

 

Protokół w wersji papierowej jest dostępny w siedzibie Akademii, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, parter (tablica informacyjna przy p. 3065)

Protokół w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kadencję 2024-2028

 

 

Wybory Rektora APS odbędą się 27 marca 2024 r. w godz. 11.00-14.00

Głosują Członkowie Kolegium Elektorów APS przez USOSweb

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

Skład Kolegium Elektorów APS

 

Kandydat w Wyborach Rektora APS na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 10 ust. 5 Ordynacji Wyborczej, która stanowi załącznik nr 2 do Statutu APS, przyjętego uchwałą Senatu APS Nr 655/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Kandydata na Rektora Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej, zgłasza Rada Uczelni. Zgodnie z uchwałą Rady Uczelni nr 3/2024 z dnia 6 marca 2024 r. Kandydatem na Rektora Akademii Pedagogiki im. Marii Grzegorzewskiej jest

dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS

 

 

 

Termin zgłaszania Kandydatów na Rektora APS

17-24 stycznia 2024r. 

 

wymagania wobec Kandydatów

 

Potrzebne dokumenty:

formularz zgłoszenia Kandydata na Rektora

zgoda na kandydowanie    (zaktualizowana 12.01.2024 r. godz.12.00 - dodano miejsce na datę urodzenia Kandydata, można ją ręcznie dopisać na poprzedniej wersji formularza)

informacja lustracyjna

Komplet dokumentów proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 1099 (w zamkniętych kopertach razem ze zgodą kandydata)

 

Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku - art. 7. ust. 1 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342)