Harmonogram Wyborów

HARMONOGRAM WYBORÓW w APS 2024 r.

 

Styczeń

17-24.01.2024                   Termin zgłaszania Kandydatów na Rektora APS do UKW

17-24.01.2024                   Termin zgłaszania Kandydatów na Elektorów Uczelnianych APS

Luty

20.02.2024                        Ogłoszenie list Kandydatów na Elektorów Uczelnianych APS

28.02.2024                        Wybory Elektorów Uczelnianych APS

Marzec

do 19.03.2024                   Ogłoszenie Kandydatów na Rektora APS

27.03.2024                        Wybory Rektora APS

Kwiecień

03-10.04.2024                 Termin zgłaszania kandydatów do Senatu APS (od razu do obu tur)

16.04.2024                       Ogłoszenie Kandydatów do Senatu APS

24.04.2024                       Wybory do Senatu APS I etap w Instytutach

Maj

7.05.2024                        Ogłoszenie Kandydatów do II etapu wyborów Senatu APS (ogólnouczelnianych)

15.05.2024                       Wybory do Senatu APS II etap (ogólnouczelniane)      
                                        - aktualizacja Uchwałą UKW nr 10/2024

15-22.05.2024                  Termin zgłaszania Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin

15-27.05.2024                  Termin zgłaszania Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin
                                         - aktualizacja Uchwałą UKW nr 11/2024

27.05.2024                       Wybory uzupełniające do Senatu APS II etap (ogólnouczelniane)

28.05.2024                       Ogłoszenie Kandydatów do Rad Naukowych Dyscyplin

Czerwiec

05.06.2024                       Wybory do Rad Naukowych Dyscyplin

Październik

Senat wybierze Radę Uczelni