Wybory do Senatu

Wybory do Senatu APS

 

Wybory UZUPEŁNIAJĄCE do Senatu APS ogólnouczelniane

27 maja 2024 r. godz. 9.00-14.00

Głosowanie przez USOSweb - moduł "Wybory" w dwóch grupach:

 • Profesorowie/Profesorowie uczelni - 4 mandaty

 • Pozostali Nauczyciele Akademiccy - 5 mandatów

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

 

Lista kandydatów w Wyborach UZUPEŁNIAJĄCYCH ogólnouczelnianych do Senatu na kadencję 2024-2028:

Profesorowie/Profesorowie uczelni

 • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS

 • dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS

 • dr hab. Sergo Kuruliszwili, prof. APS

 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

Pozostali Nauczyciele Akademiccy

 • dr Ewa Dąbrowa

 • dr Justyna Gasik-Daszkowska

 • dr Urszula Gosk-Sobańska

 • dr Izabela Kucharczyk

 • dr Milena Miałkowska-Kozaryna

 • dr Anna Nowicka-Skóra

 • dr Katarzyna Pardej

 • dr Maria Pielichowska

 • dr Ewa Witkowska

 • dr Wiktor Wolman

 

Wyniki wyborów z dnia 15 maja 2024 OGÓLNOUCZELNIANYCH do Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

 • W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora lub Profesora uczelni (II etap)
 • W grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni
 • W grupie pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

Protokoły w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Akademii, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, parter (tablica informacyjna przy p. 3065)

Protokoły w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów 15 maja 2024 r. ogólnouczelnianych do Senatu APS w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora lub Profesora uczelni

Protokół z wyborów 15 maja 2024 r. ogólnouczelnianych do Senatu APS w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni

Protokół z wyborów 15 maja 2024 r. ogólnouczelnianych do Senatu APS w grupie pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wybory do Senatu APS ogólnouczelniane

15 maja 2024 r. godz. 9.00-15.00

Głosowanie przez USOSweb - moduł "Wybory" w trzech grupach:

 • Profesorowie/Profesorowie uczelni - 8 mandatów

 • Pozostali Nauczyciele Akademiccy - 7 mandatów

 • Pracownicy Akademii Niebędący Nauczycielami Akademickimi - 2 mandaty

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

 

Lista kandydatów w Wyborach ogólnouczelnianych do Senatu na kadencję 2024-2028:

Profesorowie/Profesorowie uczelni

 • dr hab. Diana Aksamit, prof. APS

 • dr hab. Jacek Gralewski, prof. APS

 • dr hab. Beata Hintze, prof. APS

 • dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS

 • dr hab. Sergo Kuruliszwili, prof. APS

 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

 • dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

 • dr hab. Adam Solak, prof. APS

Pozostali Nauczyciele Akademiccy

 • dr Anna Chmielewska

 • dr Ewa Dąbrowa

 • dr Justyna Gasik-Daszkowska

 • dr Urszula Gosk-Sobańska

 • dr Marlena Grzelak-Klus

 • dr Izabela Kucharczyk

 • dr Milena Miałkowska-Kozaryna

 • dr Anna Nowicka-Skóra

 • dr Katarzyna Pardej

 • dr Maria Pielichowska

 • dr Ewa Witkowska

 • dr Wiktor Wolman

 • dr Lidia Zabłocka-Żytka

Pracownicy APS Niebędący Nauczycielami Akademickimi

 • Małgorzata Gawron

 • mgr Dorota Gołuch

 • r.pr. mgr Artur Michał Szalon

 

Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 6 maja 2024 do Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - I etap w Instytutach w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Pedagogiki oraz Instytucie Pedagogiki Specjalnej

Protokoły w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Akademii

Protokoły w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów uzupełniających 6 maja 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Pedagogiki

Protokół z wyborów uzupełniających 6 maja 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Pedagogiki Specjalnej

 

Wybory UZUPEŁNIAJĄCE 6.05.2024 godz. 9:00-14:00
w Instytucie Pedagogiki oraz Instytucie Pedagogiki Specjalnej
w grupie Profesorów/Profesorów uczelni

Głosowanie odbywa się poprzez system USOSweb - moduł "Wybory"

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

Lista kandydatów

Instytut Pedagogiki

 1. dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

 2. dr hab. Adam Solak, prof. APS

Instytut Pedagogiki Specjalnej

 1. dr hab. Diana Aksamit, prof. APS

 2. dr hab. Irena Pospiszyl, prof. APS

 3. dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

UWAGA: W przypadku, gdy żaden z kandydatów w wyborach uzupełniających nie uzyska mandatu (konieczne poparcie powyżej 50 % wśród głosujących i frekwencja przynajmniej 2/3), ww. wybory będą powtórzone dla danego Instytutu wśród kandydatów wskazanych w niniejszym komunikacie, zgodnie z zapisami §2 ust. 6 Ordynacji Wyborczej, w terminie:
8 maja 2024 godz. 9:00-14:00.

W przypadku ponownego braku rozstrzygnięcia ww. wybory będą powtarzane kolejno w terminach: 10 maja godz. 9:00-14:00, 13 maja godz. 9:00-14:00.

W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia UKW poda informacje o dalszych procedurach wyborczych w prawnie przewidzianym terminie.

 

Wyniki wyborów z dnia 24 kwietnia 2024 do Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - I etap w Instytutach w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni 

Protokoły w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Akademii, przy ul. Szczęśliwickiej 40, budynek C, parter (tablica informacyjna przy p. 3065)

Protokoły w wersji elektronicznej:

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Pedagogiki

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Pedagogiki Specjalnej

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Filozofii i Socjologii

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Psychologii

Protokół z wyborów 24 kwietnia 2024 r. do Senatu APS (I etap) z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora i Profesora uczelni w Instytucie Edukacji Artystycznej

 

Pierwszy etap Wyborów do Senatu APS na kadencję 2024-2028 odbędzie się
24 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-15.00

W tym etapie Profesorowie wybierają Profesora, który będzie reprezentował dany Instytut
w Senacie APS.  W każdym z Instytutów jest j
eden mandat do obsadzenia (każdy Głosujący może wybrać jednego Kandydata).

Kandydat, aby został wybrany potrzebuje uzyskać ponad 50% poparcia wśród głosujących Profesorów z danego Instytutu.


Głosowanie odbywa się poprzez system USOSweb - moduł "Wybory"

INSTRUKCJA do modułu Wybory w USOSweb

 

Lista kandydatów w Wyborach do Senatu APS na kadencję 2024-2028 – I etap w Instytutach w grupie Profesorów/Profesorów uczelni:

 

Instytut Edukacji Artystycznej

prof. dr hab. Grzegorz Mroczkowski

Instytut Filozofii i Socjologii

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof. APS

Instytut Pedagogiki

dr hab. Jacek Gralewski, prof. APS

dr hab. Sergo Kuruliszwili, prof. APS

dr hab. Anna Perkowska-Klejman, prof. APS

dr hab. Adam Solak, prof. APS

Instytut Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Diana Aksamit, prof. APS

dr hab. Błażej Kmieciak, prof. APS

dr hab. Irena Pospiszyl , prof. APS

dr hab. Bernadeta Szczupał, prof. APS

Instytut Psychologii

dr hab. Łukasz Baka, prof. APS

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. APS

dr. hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

 

 

Termin zgłaszania Kandydatów do Senatu APS (wszystkie etapy)

3-10 kwietnia 2024r.

 

Komplet dokumentów proszę złożyć w KANCELARII APS pok. 4069 (w zamkniętych kopertach)

wymagania wobec Kandydatów na Senatorów

Potrzebne dokumenty do zgłaszania Kandydatów (komplet dokumentów składany do UKW):

formularz zgłoszenia Kandydata na Senatora oraz zgoda i oświadczenie Kandydata

formularz informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

- Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie lustracyjne składają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku - art. 7. ust. 1 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342)

Dane dotyczące złożonego wcześniej oświadczenia lustracyjnego (datę złożenia, nazwę organu któremu przedłożono oświadczenie, itd.) można sprawdzić w "Systemie informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem:

https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/ 

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które wcześniej nie składały oświadczeń lustracyjnych i chcą kandydować do Senatu APS powinny złożyć oświadczenie lustracyjne do Rektora APS (zaś w formularzu "informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" składanej do UKW podać dane dotyczące złożenia ww. oświadczenia lustracyjnego)

formularz oświadczenia lustracyjnego

 

DODATKOWE INFORMACJE dotyczące przebiegu wyborów do Senatu

Wybory do Senatu APS wśród pracowników odbywają się w grupach:

 1. Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku Profesora lub Profesora uczelni – łącznie 14 mandatów
 2. Nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni – łącznie 7 mandatów
 3. Pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi – łącznie 2 mandaty

Ad 1. Wybory w grupie Profesorów / Profesorów uczelni odbywają się w dwóch etapach:

 • Pierwszym etapem jest wybór jednego przedstawiciela z każdego Instytutu. Czyli w każdym Instytucie nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku Profesor lub Profesora uczelni wybierają spośród swojego grona jednego przedstawiciela (łącznie 6 senatorów) – termin wyborów 24 kwietnia 2024 r.
 • Drugim etapem są wybory w grupie w ramach całej Uczelni. Tzn. wszyscy Profesorowie / Profesorowie uczelni wybierają ze swojego grona pozostałych 8 senatorów – termin 15 maja 2024 r.

Ad 2. Wybory w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach INNYCH niż Profesora lub Profesora uczelni odbywają się dla tej grupy w ramach całej Uczelni. Tzn. ww. nauczyciele akademiccy wybierają ze swojego grona 7 senatorów – termin 15 maja 2024 r.

Ad 3. Wybory w grupie pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi odbywają się dla tej grupy w ramach całej Uczelni. Tzn. ww. pracownicy wybierają ze swojego grona 2 senatorów – termin 15 maja 2024 r.