Ogłoszenia Biura Spraw Studenckich

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4.10.2021 r. w module Podania w systemie USOSweb uruchomione zostały kolejne wzory podań.

Obecnie studenci mają możliwość składania podań w następujących sprawach:

- podanie o warunkowy wpis na następny semestr,

- podanie o powtarzanie etapu studiów,

- podanie o wydanie skanu zaświadczenia o statusie studenta,

- podanie o odbywanie studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów,

- podanie o zmianę grupy zajęciowej,

- podanie o zmianę promotora lub dopisanie do grupy seminaryjnej,

- podanie o zmianę specjalności,

- podanie o egzamin komisyjny,

- podanie o urlop od zajęć,

- podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,

- podanie do Dyrektora Studiów w innej sprawie.

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania podań.

Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.