Ogłoszenia Biura Spraw Studenckich

Rozdanie Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) studentom rozpoczynającym studia w roku akademickim 2023/24

UWAGA!

Warunkiem wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) jest złożenie w systemie USOSweb ELEKTRONICZNEGO ŚLUBOWANIA. Po zalogowaniu się na stronie USOSweb (login: PESEL, hasło: z systemu IRK) na ekranie pojawi się ŚLUBOWANIE, które należy zaakceptować.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

ELS wydawane będą nowo przyjętym studentom na dniach adaptacyjnych:

studia stacjonarne – 28 września 2023 r. (czwartek)

studnia niestacjonarne – 30 września 2023 r. (sobota)

po dniach adaptacyjnychw godzinach pracy Biura Spraw Studenckich (odpowiednio stacjonarne/niestacjonarne)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia stacjonarne

  • 29 września (piątek) w godz. 9-13 (bud. C I piętro p.3123)
  • od 2.10.2023 r. - 3147 (BSS studia stacjonarne) w godzinach pracy biura:

poniedziałek – 10,00 – 13,00

wtorek – 10,00 – 13,00

środa – 10,00 – 13,00

czwartek – 10,00 – 13,00

Studia niestacjonarne

  • odbiór ELS na zjeździe 7-8.10. 2023 r. (BSS studia niestacjonarne) - bud. C I piętro p.3141)

sobota – w godz.9-14

niedziela - w godz. 9 - 12

oraz w tygodniu – w godzinach pracy biura:

poniedziałek – 10,00 – 13,00

wtorek – 10,00 – 13,00

środa – 10,00 – 13,00

czwartek – 10,00 – 13,00

sobota – 9,00 -14,00 (w okresie zjazdów)

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4.10.2021 r. w module Podania w systemie USOSweb uruchomione zostały kolejne wzory podań.

Obecnie studenci mają możliwość składania podań w następujących sprawach:

- podanie o warunkowy wpis na następny semestr,

- podanie o powtarzanie etapu studiów,

- podanie o wydanie skanu zaświadczenia o statusie studenta,

- podanie o odbywanie studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów,

- podanie o zmianę grupy zajęciowej,

- podanie o zmianę promotora lub dopisanie do grupy seminaryjnej,

- podanie o zmianę specjalności,

- podanie o egzamin komisyjny,

- podanie o urlop od zajęć,

- podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej,

- podanie do Dyrektora Studiów w innej sprawie.

Zachęcamy do korzystania z tej formy składania podań.

Aby przejść do modułu Podania, po zalogowaniu do USOSweb, kliknij DLA STUDENTÓW -> MOJE STUDIA -> PODANIA.