Dokumenty do pobrania

Regulamin Szkoły Doktorskiej

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 4. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

Regulamin Praktyk Szkoły Doktorskiej

 1. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 2. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 3. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 4. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

Dydaktyka (dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023)

 1. Sylwetka kandydata do Szkoły Doktorskiej APS i opis procesu rekrutacji - plik do pobrania
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne plik do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) plik do pliku
 4. Ocena śródokresowa - sprawozdanie z realizacji IPB plik do pliku
 5. Opis programu kształcenia plik do pliku
 6. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla II i III roku
 7. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla I roku
 8. Efekty uczenia się plik do pobrania 1 - plik do pobrania 2
 9. Wykłady otwarte - plan wykładów otwartych plik do pliku
 10. Wniosek o wyznaczenie promotora plik do pliku
 11. Zgoda promotora plik do pobrania
 12. Wniosek o zmianę promotora plik do pobrania
 13. Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 14. Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 15. Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania
 16. Roczne sprawozdanie doktorant plik do pliku
 17. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie plik do pliku
 18. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik plik do pliku
 19. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie plik do pobrania
 20. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu plik do pobrania
 21. Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 22. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy plik do pobrania
 23. Ankieta dla promotora - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 24. Ankieta dla doktoranta - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania

Dydaktyka (dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022)

 1. Projekt badawczy - wytyczne link do pliku
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne link do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) link do pliku
 4. Ocena śródokresowa - sprawozdanie z realizacji IPB link do pliku
 5. Opis programu kształcenia link do pliku
 6. Plan studiów doktoranckich - Szczegółowy program kształcenia plik do pobrania
 7. Efekty uczenia się link do pliku
 8. Wykłady otwarte - plan wykładów otwartych link do pliku
 9. Wniosek o wyznaczenie promotora plik do pliku
 10. Zgoda promotora plik do pobrania
 11. Wniosek o zmianę promotora plik do pobrania
 12. Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 13. Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 14. Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania
 15. Roczne sprawozdanie doktorant link do pliku
 16. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie link do pliku
 17. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik link do pliku
 18. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie plik do pobrania
 19. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu plik do pobrania
 20. Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 21. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy plik do pobrania
 22. Ankieta dla promotora - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 23. Ankieta dla doktoranta - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania

Dydaktyka (dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021)

 1. Projekt badawczy - wytyczne link do pliku
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne link do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) link do pliku
 4. Program kształcenia link do pliku
 5. Plan studiów doktoranckich link do pliku
 6. Efekty uczenia się link do pliku
 7. Wniosek o wyznaczenie promotora link do pliku
 8. Roczne sprawozdanie doktorant link do pliku
 9. Indywidualna karta praktyk doktoranta link do pliku
 10. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie link do pliku
 11. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik link do pliku
 12. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu/grantu link do pliku
 13. Ocena śródokresowa link do pliku

Stypendia

 1. Oświadczenie doktoranta w celu ustalenia obowiązku- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego link do pliku
 2. Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów APS link do pliku
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów link do pliku
 4. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim link do pliku