Dokumenty do pobrania

Regulamin Szkoły Doktorskiej


 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2023/2024) - plik do pobrania
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 4. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 5. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

 

Regulamin Praktyk Szkoły Doktorskiej


 1. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2023/2024) - plik do pobrania
 2. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 3. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 4. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 5. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

 

Dydaktyka

(dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024)


 1. Sylwetka kandydata do Szkoły Doktorskiej APS i opis procesu rekrutacji - plik do pobrania
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne plik do pobrania
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) plik do pobrania
 4. Ocena śródokresowa - sprawozdanie z realizacji IPB plik do pobrania
 5. Instrukcja techniczna do złożenia IPB (dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2023/2024) - plik do pobrania
 6. Wzór opinii dotyczącej projektu IPB (dla recenzentów) - plik do pobrania
 7. Opis programu kształcenia plik do pobrania
 8. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla II i III roku
 9. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla I roku
 10. Efekty uczenia się plik do pobrania 1 - plik do pobrania 2
 11. Plan wykładów otwartych w ramach programu kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 12. Raport rozliczeniowy z wykładów otwartych plik do pobrania
 13. Wniosek o wyznaczenie promotora plik do pobrania
 14. Zgoda promotora plik do pobrania
 15. Wniosek o zmianę promotora plik do pobrania
 16. Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 17. Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 18. Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania
 19. Roczne sprawozdanie doktoranta (PL) plik do pliku
 20. Roczne sprawozdanie doktoranta (EN) plik do pliku
 21. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania rocznego (PL) - plik do pobrania
 22. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania rocznego (EN) - plik do pobrania
 23. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie plik do pliku
 24. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik plik do pliku
 25. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie obowiązujący dla I roku Szkoły Doktorskiej - plik do pobrania
 26. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie obowiązujący dla II roku Szkoły Doktorskiej - plik do pobrania
 27. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu obowiązujący dla I roku Szkoły Doktorskiej - plik do pobrania
 28. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu obowiązujący dla II roku Szkoły Doktorskiej - plik do pobrania
 29. Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 30. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy plik do pobrania
 31. Ankieta dla promotora - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 32. Ankieta dla doktoranta - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 33. Formularz złożenia rozprawy doktorskiej - plik do pobrania
 34. Wskazówki dla promotora/promotorki przygotowującego/przygotowującej opinię o rozprawie doktorskiej składanej w celu zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej - plik do pobrania

Dydaktyka

(dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2022/2023)


 1. Sylwetka kandydata do Szkoły Doktorskiej APS i opis procesu rekrutacji - plik do pobrania
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne plik do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) plik do pliku
 4. Ocena śródokresowa - sprawozdanie z realizacji IPB plik do pliku
 5. Opis programu kształcenia plik do pliku
 6. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla II i III roku
 7. Wykaz przedmiotów w ramach programu kształcenia - plik do pobrania - obowiązuje dla I roku
 8. Efekty uczenia się plik do pobrania 1 - plik do pobrania 2
 9. Wykłady otwarte - plan wykładów otwartych plik do pliku
 10. Wniosek o wyznaczenie promotora plik do pliku
 11. Zgoda promotora plik do pobrania
 12. Wniosek o zmianę promotora plik do pobrania
 13. Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 14. Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 15. Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania
 16. Roczne sprawozdanie doktoranta (PL) plik do pliku
 17. Roczne sprawozdanie doktoranta (EN) plik do pliku
 18. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania rocznego (PL) - plik do pobrania
 19. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania rocznego (EN) - plik do pobrania
 20. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie plik do pliku
 21. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik plik do pliku
 22. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie plik do pobrania
 23. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu plik do pobrania
 24. Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 25. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy plik do pobrania
 26. Ankieta dla promotora - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 27. Ankieta dla doktoranta - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 28. Formularz złożenia rozprawy doktorskiej - plik do pobrania
 29. Wskazówki dla promotora/promotorki przygotowującego/przygotowującej opinię o rozprawie doktorskiej składanej w celu zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej - plik do pobrania

 

Dydaktyka

(dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2021/2022)


 1. Projekt badawczy - wytyczne link do pliku
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne link do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) link do pliku
 4. Ocena śródokresowa - sprawozdanie z realizacji IPB link do pliku
 5. Opis programu kształcenia link do pliku
 6. Plan studiów doktoranckich - Szczegółowy program kształcenia plik do pobrania
 7. Efekty uczenia się link do pliku
 8. Wykłady otwarte - plan wykładów otwartych link do pliku
 9. Wniosek o wyznaczenie promotora plik do pliku
 10. Zgoda promotora plik do pobrania
 11. Wniosek o zmianę promotora plik do pobrania
 12. Karta planowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 13. Indywidualna karta zrealizowanych praktyk zawodowych doktoranta plik do pobrania
 14. Arkusz hospitacji zajęć realizowanych przez doktoranta plik do pobrania
 15. Roczne sprawozdanie doktorant link do pliku
 16. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie link do pliku
 17. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik link do pliku
 18. Oświadczenie o przewidywalnym udziale w projekcie badawczym/grancie plik do pobrania
 19. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu badawczego/grantu plik do pobrania
 20. Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 21. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy plik do pobrania
 22. Ankieta dla promotora - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania
 23. Ankieta dla doktoranta - ocena opieki promotorskiej plik do pobrania

 

Dydaktyka

(dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021)


 1. Projekt badawczy - wytyczne link do pliku
 2. Indywidualny Plan Badawczy - wytyczne link do pliku
 3. Indywidualny Plan Badawczy - formularz (DOCX) link do pliku
 4. Program kształcenia link do pliku
 5. Plan studiów doktoranckich link do pliku
 6. Efekty uczenia się link do pliku
 7. Wniosek o wyznaczenie promotora link do pliku
 8. Roczne sprawozdanie doktorant link do pliku
 9. Indywidualna karta praktyk doktoranta link do pliku
 10. Oświadczenie doktoranta o dziedzinie i dyscyplinie link do pliku
 11. Oświadczenie doktoranta upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownik link do pliku
 12. Zaświadczenie o uczestnictwie w realizacji projektu/grantu link do pliku
 13. Ocena śródokresowa link do pliku

 

Stypendia


 1. Oświadczenie doktoranta w celu ustalenia obowiązku- ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego link do pliku
 2. Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, tj. załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów APS link do pliku
 3. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów link do pliku
 4. Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim link do pliku