Akty prawne

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ


 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2023/2024) - plik do pobrania
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania PL; plik do pobrania EN
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 4. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 5. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

 

REGULAMIN PRAKTYK W SZKOLE DOKTORSKIEJ


 1. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2023/2024) - plik do pobrania
 2. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania PL; plik do pobrania EN
 3. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 4. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 5. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

 

UCHWAŁY/ZARZĄDZENIA


 1. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 6/2023 z dnia 06 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wytycznych do przedmiotu Badania naukowe w praktyce realizowanego w Szkole Doktorskiej - plik do pobrania
 2. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 5/2023 z dnia 02 października 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Kierownika Szkoły Doktorskiej nr 6/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych do wykładów otwartych realizowanych w ramach programu kształcenia w Szkole Doktorskiej APS - plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2
 3. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 4/2023 z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ustalenia kodeksu dobrych praktyk promotorskich, a w nim podstawowych norm etycznych w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami Szkoły Doktorskiej APS - plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2
 4. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 3/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zatwierdzenia wzoru rocznego sprawozdania doktoranta - plik do pobrania
 5. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 2/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Kierownika Szkoły Doktorskiej nr 8/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie trybu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - plik do pobrania
 6. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad odbywania staży naukowych przez doktorantki/doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przyjęcia wzoru wniosku o zgodę na staż, przyjęcia wzoru formularza informacji doktoranta/doktorantki o źródłach finansowania stażu naukowego, przyjęcia wzoru wniosku o dofinansowanie stażu, przyjęcia wzoru formularza planowanego przebiegu stażu w języku polskim i angielskim, przyjęcia wzoru sprawozdania ze stażu - plik do pobrania
 7. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 8/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia instrukcji technicznej do złożenia Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) oraz wzoru opinii dotyczącej projektu Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) - plik do pobrania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 8. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 7/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kodeksu dobrych praktyk promotorskich, a w nim podstawowych norm etycznych w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami Szkoły Doktorskiej APS - plik do pobrania załącznik nr 1
 9. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 6/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej i wytycznych dotyczących przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku akademickim 2022/2023 oraz ustalenia formularza oceny śródokresowej, formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego oraz formularza recenzji oceny śródokresowej - plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3 załącznik 4 załącznik 5
 10. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 5/2022 z dnia 1 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2021  z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej APS  - plik do pobrania załącznik nr 1
 11. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 4/2022 z dnia 1 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2021  z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o zawieszenie kształcenia - plik do pobrania załącznik nr 1
 12. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 3/2022 z dnia 1 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru Indywidualnego Planu Badawczego w Szkole Doktorskiej - plik do pobrania załącznik nr 1
 13. Uchwała nr 362/2022 z dnia 22.06.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - plik do pobrania
 14. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 2/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących ewaluacji opieki promotorskiej oraz przyjęcia wzorów ankiet dla doktorantów kończących kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i ich promotorów plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
 15. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 1/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdanie doktoranta/doktorantki Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej plik do pobrania 
 16. Uchwała w sprawie nr 346/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej plik do pobrania
 17. Zarządzenie Nr 8/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22.12.2021 r. w sprawie trybu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej plik do pobrania
 18. Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej i wytycznych dotyczących prowadzenia oceny śródokresowej oraz formularza oceny śródokresowej, formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego oraz formularza recenzji oceny śródokresowej plik do pobrania
 19. Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wytycznych do wykładów otwartych realizowanych w ramach programu kształcenia w Szkole doktorskiej APS plik do pobrania załącznik nr 1 - plik do pobrania
 20. Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16.12.2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej plik do pobrania
 21. Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 09.12.2021 w sprawie wzoru wniosku o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pliku
 22. Zarządzenie Nr 3/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wytycznych do przedmiotu Badania naukowe w praktyce realizowanego na II roku w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 23. Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wzorów wniosków o wyznaczenie promotora w Szkole Doktorskiej APS plik do pobrania
 24. Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27.09.2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 25. Zarządzenie Nr 199/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewski
 26. Uchwała Nr 137/2019 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 27. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2019 - program kształcenia
 28. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2019 - sylwetka kandydata
 29. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 - efekty uczenia się
 30. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 137/2019 - plan studiów
 31. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 137/2019 - indywidualny plan badawczy
 32. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 137/2019 - regulamin praktyk zawodowych
 33. Uchwała Nr 138/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 34. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej
 35. Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 36. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla Polaków.
 37. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla cudzoziemców
 38. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zasady obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020.
 39. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - protokół komisji rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej z postępowania kwalifikacyjnego.
 40. Uchwała nr 179/2019 Senatu akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
 41. Uchwała Nr 180/2019  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 42. Zarządzenie nr 221/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki kierownika Szkoły Doktorskiej.
 43. Zarządzenie Nr 230/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 44. Uchwała nr 221/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 45. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu APS nr 221/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej, tekst jednolity
 46. Uchwała Nr 249a/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia2019 r. w  sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 47. Uchwała nr 87/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 48. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej.
 49. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu APS nr 87/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 50. Uchwała Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 51. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (podanie)
 52. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (zasady obliczania punktów)
 53. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 54. Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021
 55. Uchwała nr 304/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie
 56. Uchwała nr 305/2020  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 57. Załącznik nr 1 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - sylwetka kandydata,  rekomendacje dot. projektu badawczego i rozmowy kwalifikacyjnej, opis procesu rekrutacji
 58. Załącznik nr 2 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - Indywidualny plan badawczy (IPB) wytyczne i formularz
 59. Uchwała nr 339/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 60. Załącznik nr 1 do uchwały nr 339/220 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (podanie)
 61. Załącznik nr 2 do uchwały nr 339/220 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (tekst jednolity)
 62. Zarządzenie nr 373 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im Marii Grzegorzewskiej  z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds Szkoły Doktorskiej
 63. Zarządzenie nr 376 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 64. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej APS
 65. Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej APS
 66. Uchwała nr 74/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzanej przez Akademię Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej
 67. Uchwała nr 100/2020 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022
 68. Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. (zasady obliczania punktów rekrutacyjnych)
 69. Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 70. Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej APS z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej oraz ustalenia formularza oceny śródokresowej i formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego
 71. Zarządzenie  nr 135/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w spawie powołania Komisji ds. Oceny Śródokresowej w Szkole Doktorskiej APS
 72. Zarządzenie nr 164/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022
 73. Zarządzenie nr 202/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekreacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.
 74. Zarządzenie nr 218/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej.
 75. Uchwała nr 214/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 76. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

UPRAWNIENIA


 • uprawnienia doktoraty i habilitacje pedagogika (Nauki Humanistyczne) link do pliku
 • uprawnienia doktoraty pedagogika (Nauki Społeczne) link do pliku
 • uprawnienia habilitacje pedagogika (Nauki Społeczne) link do pliku
 • uprawnienia doktoraty socjologia (Nauki Społeczne) link do pliku
 • uprawnienia doktoraty psychologia (Nauki Społeczne) link do pliku