Akty prawne

Regulamin Szkoły Doktorskiej

 1. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 2. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 3. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 4. Regulamin Szkoły Doktorskiej (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

Regulamin Praktyk Szkoły Doktorskiej

 1. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2022/2023) - plik do pobrania
 2. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2021/2022) - plik do pobrania
 3. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2020/2021) - plik do pobrania
 4. Regulamin praktyk zawodowych (aktualny dla roku akademickiego 2019/2020) - plik do pobrania

Uchwały, Zarządzenia

 1. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 8/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia instrukcji technicznej do złożenia Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) oraz wzoru opinii dotyczącej projektu Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) - plik do pobrania Załącznik nr 1 Załącznik nr 2
 2. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 7/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kodeksu dobrych praktyk promotorskich, a w nim podstawowych norm etycznych w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami Szkoły Doktorskiej APS - plik do pobrania załącznik nr 1
 3. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 6/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej i wytycznych dotyczących przeprowadzenia oceny śródokresowej w roku akademickim 2022/2023 oraz ustalenia formularza oceny śródokresowej, formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego oraz formularza recenzji oceny śródokresowej - plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3 załącznik 4 załącznik 5
 4. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 5/2022 z dnia 1 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 5/2021  z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej w Szkole Doktorskiej APS  - plik do pobrania załącznik nr 1
 5. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 4/2022 z dnia 1 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2021  z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o zawieszenie kształcenia - plik do pobrania załącznik nr 1
 6. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 3/2022 z dnia 1 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru Indywidualnego Planu Badawczego w Szkole Doktorskiej - plik do pobrania załącznik nr 1
 7. Uchwała nr 362/2022 z dnia 22.06.2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - plik do pobrania
 8. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 2/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych dotyczących ewaluacji opieki promotorskiej oraz przyjęcia wzorów ankiet dla doktorantów kończących kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej i ich promotorów plik do pobrania załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3
 9. Zarządzenie Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Nr 1/2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdanie doktoranta/doktorantki Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej plik do pobrania 
 10. Uchwała w sprawie nr 346/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej plik do pobrania
 11. Zarządzenie Nr 8/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 22.12.2021 r. w sprawie trybu złożenia rozprawy doktorskiej w szkole doktorskiej plik do pobrania
 12. Zarządzenie Nr 7/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20.12.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej i wytycznych dotyczących prowadzenia oceny śródokresowej oraz formularza oceny śródokresowej, formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego oraz formularza recenzji oceny śródokresowej plik do pobrania
 13. Zarządzenie Nr 6/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wytycznych do wykładów otwartych realizowanych w ramach programu kształcenia w Szkole doktorskiej APS plik do pobrania załącznik nr 1 - plik do pobrania
 14. Zarządzenie Nr 5/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16.12.2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej plik do pobrania
 15. Zarządzenie Nr 4/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 09.12.2021 w sprawie wzoru wniosku o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej plik do pliku
 16. Zarządzenie Nr 3/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30.09.2021 r. w sprawie wytycznych do przedmiotu Badania naukowe w praktyce realizowanego na II roku w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 17. Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28.09.2021 r. w sprawie wzorów wniosków o wyznaczenie promotora w Szkole Doktorskiej APS plik do pobrania
 18. Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27.09.2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Szkole Doktorskiej plik do pobrania
 19. Zarządzenie Nr 199/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewski
 20. Uchwała Nr 137/2019 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 21. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 137/2019 - program kształcenia
 22. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 137/2019 - sylwetka kandydata
 23. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 137/2019 - efekty uczenia się
 24. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 137/2019 - plan studiów
 25. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 137/2019 - indywidualny plan badawczy
 26. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 137/2019 - regulamin praktyk zawodowych
 27. Uchwała Nr 138/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 28. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej
 29. Uchwała Nr 155/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 30. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla Polaków.
 31. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej dla cudzoziemców
 32. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - zasady obliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2019/2020.
 33. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 155/2019 z dnia 16 maja 2019 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - protokół komisji rekrutacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej z postępowania kwalifikacyjnego.
 34. Uchwała nr 179/2019 Senatu akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. 
 35. Uchwała Nr 180/2019  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2019/2020.
 36. Zarządzenie nr 221/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki kierownika Szkoły Doktorskiej.
 37. Zarządzenie Nr 230/2019 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 2 września 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 38. Uchwała nr 221/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 39. Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu APS nr 221/2019 - regulamin Szkoły Doktorskiej, tekst jednolity
 40. Uchwała Nr 249a/2019 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 18 grudnia2019 r. w  sprawie uzupełnienia uchwały Senatu APS w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 41. Uchwała nr 87/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 42. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej.
 43. Załącznik nr 1 do uchwały Senatu APS nr 87/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 44. Uchwała Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 45. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (podanie)
 46. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (zasady obliczania punktów)
 47. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 277/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 48. Zarządzenie Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenie planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021
 49. Uchwała nr 304/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskie
 50. Uchwała nr 305/2020  Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej  z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 51. Załącznik nr 1 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - sylwetka kandydata,  rekomendacje dot. projektu badawczego i rozmowy kwalifikacyjnej, opis procesu rekrutacji
 52. Załącznik nr 2 do uchwały nr 305/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31 marca 2020 r. - Indywidualny plan badawczy (IPB) wytyczne i formularz
 53. Uchwała nr 339/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2020/2021
 54. Załącznik nr 1 do uchwały nr 339/220 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (podanie)
 55. Załącznik nr 2 do uchwały nr 339/220 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 maja 2020 r. (tekst jednolity)
 56. Zarządzenie nr 373 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im Marii Grzegorzewskiej  z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds Szkoły Doktorskiej
 57. Zarządzenie nr 376 2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
 58. Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej APS
 59. Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej APS
 60. Uchwała nr 74/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej prowadzanej przez Akademię Pedagogiki Specjalne im. Marii Grzegorzewskiej
 61. Uchwała nr 100/2020 Senatu  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Akademię Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na rok akademicki 2021/2022
 62. Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. (zasady obliczania punktów rekrutacyjnych)
 63. Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2020 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. (protokół komisji rekrutacyjnej)
 64. Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Szkoły Doktorskiej APS z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac Komisji ds. Oceny Śródokresowej oraz ustalenia formularza oceny śródokresowej i formularza sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego
 65. Zarządzenie  nr 135/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w spawie powołania Komisji ds. Oceny Śródokresowej w Szkole Doktorskiej APS
 66. Zarządzenie nr 164/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie ustalenia planu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022
 67. Zarządzenie nr 202/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 31.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekreacyjnej ds. Szkoły Doktorskiej.
 68. Zarządzenie nr 218/2021 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie powołania kierowniczki Szkoły Doktorskiej.
 69. Uchwała nr 214/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 70. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 214/2021 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, zasad tworzenia indywidualnego planu badawczego oraz Regulaminu praktyk zawodowych Szkole Doktorskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Uprawnienia

 1. uprawnienia doktoraty i habilitacje pedagogika (Nauki Humanistyczne) link do pliku
 2. uprawnienia doktoraty pedagogika (Nauki Społeczne) link do pliku
 3. uprawnienia habilitacje pedagogika (Nauki Społeczne) link do pliku
 4. uprawnienia doktoraty socjologia (Nauki Społeczne) link do pliku
 5. uprawnienia doktoraty psychologia (Nauki Społeczne) link do pliku