Państwowy Egzamin Specjalizacyjny

Po potwierdzeniu przez MUW ukończenia szkolenia specjalizacyjnego należy w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych złożyć wniosek o przystąpienie do PESoz
w jednym z terminów:

- przed 15 stycznia do egzaminu w sesji wiosennej,
- przed 15 lipca do egzaminu w sesji jesiennej

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny  w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia odbywa się:
- w sesji wiosennej - od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca
- w sesji jesiennej - od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.