Profesor Piotr Sztompka

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przyznanego w 2017 roku.

Prof. dr hab. Piotr Sztompka urodził się w 1944 roku w Warszawie. Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1966 roku. Rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. W roku 1970 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później – tytuł profesora zwyczajnego. W 1994 r. został członkiem korespondentem, a w 2002 r. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz w roku 1992 roku członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności. Przynależność do Academia Europaea w Londynie (od 1990 r.) oraz American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.) stanowi świadectwo uznania przez międzynarodowe towarzystwa naukowe.


Od ukończenia studiów do roku 2014 pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie w latach 1974–2014 kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej, od 2002 roku profesor w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.


Jest autorem lub współautorem ponad 30 książek z dziedziny socjologii wydanych w Polsce, USA, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i we Włoszech. Jego publikacje były tłumaczone na 10 języków (w tym chiński, indonezyjski i perski), a około 200 artykułów naukowych opublikowano w 13 językach. Jest najczęściej cytowanym współczesnym polskim socjologiem - według danych z 2016 roku jego prace cytowane były na całym świecie niemal 10 tysięcy razy. Profesor Piotr Sztompka wykładał m.in. w Argentynie, Austrii, Australii, Kanadzie, Meksyku, Belgii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Rosji, we Włoszech, w USA i Wielkiej Brytanii. Współpracuje z wieloma instytucjami i czasopismami naukowymi na świecie.


Nagrodzony m.in. Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), prestiżową nagrodą „New Europe Prize" (1995), przyznawaną przez 6 Instytutów Badań Zaawansowanych z Europy i Stanów Zjednoczonych, Pitirim Sorokin's Prize for Outstanding Achievements in Sociology przyznaną przez Rosyjskie Towarzystwo Socjologiczne (2005), Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową (1995 i 2001), Nagrodą I Stopnia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego (siedmiokrotnie).
W roku 2006 otrzymał Nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem"). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2014).


W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego – Medal Merentibus, a także jest laureatem Lauru Jagiellońskiego oraz Złotego Medalu Plus Ratio Quam Vis.


Doktor honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) oraz profesor honorowy Universidad de Museo Social w Buenos Aires. W 2013 roku uhonorowany godnością doktora honoris causa Uniwersytetu w Sztokholmie (Soedertorn University), a w 2015 godnością doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.


Od 2002 r. do 2006 r. był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA), przez dwie kadencje (od 1996 do 2003) przewodniczącym Komitetu Socjologii PAN, ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie. Profesor Sztompka był przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Kultury Akademickiej, który odbył się 20-22 marca 2014 roku. Idea zorganizowania Kongresu miała dwa źródła, które ściśle się ze sobą łączą: aktualna sytuacja szkolnictwa wyższego w Polsce oraz jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.


18 kwietnia 2017 roku prof. dr hab. Piotr Sztompka został uhonorowany godnością doktora honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał 26 maja, w dniu, w którym Akademia świętowała 95 rocznicę swojego istnienia.