UrbanLab

Aktualizacja: 08-03-2023

badania nad lokalnością miejską

Nasz zespół prowadzi badania nad lokalnością miejską, starając się ją zrozumieć poprzez odniesienia do globalnych procesów i problemów. Nasze zainteresowania koncentrują się wokół kilku obszarów. Po pierwsze, interesuje nas społeczny wymiar miasta, aktywność obywatelska w tych miejscach, przepływy różnego typu zasobów, jakość życia różnych grup wiekowych i społecznych. Po drugie, tożsamość i pamięć zapisana w kulturowym krajobrazie miasta (w szczególności społeczna historia XX wieku). Prowadzimy badania nad śladami drugiej wojny światowej i okresu PRL-u w przestrzeni miasta, starając się ustalić, jaki mają one wpływ na współczesność mieszkańców tych miejsc. Z tym wiąże się kolejne zagadnienie, czyli wizualność i wielozmysłowość miasta. Nasze badania pokazują, jak zapachy, dźwięki oraz obrazy kreują przestrzenie publiczne miast. Interesuje nas również etyczny wymiar przestrzeni, a co się z tym wiąże, wykorzystujemy nasze badania do działań na rzecz miast. Wszystko to robimy współpracując z miastem stołecznym Warszawa i burmistrzami podwarszawskich miasteczek. Prowadzimy dialog z otoczeniem społecznym naszej uczelni a także partnerami z kraju i zagranicy.

 

Projekty prowadzone przez UrbanLab

Najważniejsze publikacje UrbanLab'u

 

Zespół UrbanLab

dr hab. Danuta Duch-Krzystoszek, prof.APS

dr Marta Cobel-Tokarska

mgr Adrianna Krzywik (Krystosiuk)

mgr Konrad Krystian Kuźma

mgr Anna Pokrzywa

mgr Magda Prokopczuk

dr Piotr Rosół

 

Kontakt

 mcobel@aps.edu.pl

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 01-01-2023