Współpraca

 

Katedra Interdyscyplinarnych Studiów nad Niepełnosprawnością

 

 

Zakład Tyflopedagogiki

 

 

Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

 • PZN Polski Związek Niewidomych.  Instytut Tyflologiczny. pzn.org.pl
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji, ore.edu.pl
 • National Pedagogical University, Almaty Kazakchstan, https://www.kaznpu.kz
 • Uniwersytet w Tajwanie – udział w Międzynarodowym projekcie badawczym „Uczeń z niepełnosprawnością w czasie epidemii”
 • Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół Akademii Pedagogiki Specjalnej, aps.edu.pl/studenci/absolwenci/Towarzystwo-absolwentów
 • Przedszkole Specjalne nr 213, ul. Teligi 1, Warszawa. ps213.szkolna.net
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie, kozminska.edu.pl
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Laskach; Przedszkole; Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka, laski.edu.pl
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, owi-pilicka.psoni.org.pl
 • Zespól Szkół nr 327 A. Lechowicz, ul. Białobrzeska 44, Warszawa. Start - Szkoła Podstawowa Specjalna NR 327 imienia dr Anny Lechowicz (sp327.edu.pl)
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6/10 Warszawa, https//tecza.org
 • Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej ul. Rozłogi 10, Warszawa, www. opsbemowo. waw
 • ICEVI - International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment. icevi-europe.org  
 • Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną https://psoni.org.pl/
 • Polish Academy Of Childhood Disability https://www.eacd.org
 • Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, https://elsa.org
 • Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie, Deotymy 37, https://spi317.edupage.org/
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka", https://zss78warszawa.edupage.org/
 • SOTIS-MED Centrum Diagnostyki Dziecięcej, Centrum Terapii Autyzmu, www. sotis.pl
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu https://soswwyszynski.pl
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym “NADZIEJA” w Radomiu https://nadziejaradom.org
 • Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu “NADZIEJA” https://wtznadzieja
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego. Okręg radomski http://www.radom.znp.edu.pl/
 • Związek Polskich Artystów Plastyków. Okręg radomski

 

Zakład Surdopedagogiki

 

 • Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa, ifps.org.pl
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski (Katedra Pedagogiki Specjalnej)
 • Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa)
 • Instytut Głuchoniemych w Warszawie
 • SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie
 • SOSW dla Dzieci Słabosłyszących w Olsztynie
 • Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
 • Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Przemyślu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku
 • Fundacja Anny Florek CZAS DZIECIŃSTWA
 • Przy Fundacji działa Społeczne Przedszkole Integracyjne CZAS DZIECIŃSTWA