Facebook


 

 

                                                                                                                        

Interdyscyplinarne Studia nad Niepełnosprawnością APS

https://www.facebook.com/interdyscyplinarnestudianadniepelnosprawnoscia

 

Forum Pedagogiki Specjalnej www.efps.pl

https://www.facebook.com/forumpedagogikispecjalnej

 Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej  

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS

https://www.facebook.com/APS.resocjalizacja

   

Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

https://www.facebook.com/ZakladEiROzNI