I ZZ/WS

 W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO I SZKOLNA - studia licencjackie

SEMESTR ZIMOWY 2023/2024:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - I ZZ/WS 1