I ZZ/WS

 W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO I SZKOLNA - studia licencjackie

Semestr zimowy:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - I ZZ/WS 1 aktualizacja 20.01.2023

LEKTORATY aktualizacja 27.01.2023