I ZZ/WS

 W ZWIĄZKU Z DUŻĄ DYNAMIKĄ ZMIAN W PLANACH PROSIMY PAŃSTWA O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW, SZCZEGÓLNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO I SZKOLNA - studia licencjackie

SEMESTR LETNI 2023/2024:

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - I ZZ/WS 1 aktualizacja 06.05.2024

PROSIMY O SPRAWDZANIE NUMERÓW SAL W SYSTEMIE USOS

 

AKTUALNOŚCI

Egzamin z przedmiotu AP-3F-KJP Kultura języka polskiego prowadzony przez dr E.Lewandowską Tarasiuk odbędzie się 08.06.2024r w Auli B w godzinach 13:15-15:40

Szanowni Państwo,

egzamin poprawkowy z Kultury Języka Polskiego

dla studentów studiów niestacjonarnych grup: AP-3F-KJP i PC-5F-KUJ1 (I ZM/PC, I ZZ/RE, I ZZ/WS) odbędzie się 22 VI b.r. o godz.18.20 w Auli B

                                                                 Zapraszam

                                                          Ewa Lewandowska-Tarasiuk