Progi punktowe w rekrutacji na studia

Aktualizacja: 28-10-2023

Progi punktowe na poszczególne kierunki studiów w poprzednich rekrutacjach na studia.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami prezentujemy poniżej tzw. "progi punktowe" w rekrutacji na poszczególne kierunki studiów pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie z lat 2022/2023 i 2023/2024.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nie ustala ww. progów "z góry". Liczba punktów wystarczających do przyjęcia na studia wynika z liczby kandydatów biorących udział w rekrutacji na dany kierunek studiów (czyli tzw. liczby kandydatów na 1 miejsce) w danym roku.

 

Lp. Kierunek studiów  próg punktowy* 2022/2023 liczba osób na 1 miejsce 2022/2023 próg punktowy* 2023/2024   liczba osób na 1 miejsce 2023/2024
1 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.) 596 2,42 748 3,306
2 Logopedia (stacjonarne I st.)  344 7,96 392 8,440
3 Logopedia (niestacjonarne I st.)  145 3 264 1,360
4 Pedagogika (stacjonarne I st.)  182 1,94 146 2,083
5 Pedagogika (niestacjonarne I st.)  - - -
6 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.) 196 1,22 157 1,900
7 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.) 167 0,58 144 2,100
8 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)  245 2,02 177 1,891
9 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)  132 1,31 131 1,425
10 Pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.) 191 2,08 255 2,333
11 Pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.) 201 0,57 153 1,967
12 Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)  163 0,95 167 1,367
13 Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)  163 0,61 168 1,650
14 Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I st.)  191 0,67 185 1,833
15 Praca socjalna (stacjonarne I st.)  146 0,68 168 1,633
16 Praca socjalna (niestacjonarne I st) nie uruchomiono nie uruchomiono nie uruchomiono nie uruchomiono
17 Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)  510 12,81 526 13,217
18 Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)  358 3,52 372 3,808
19 Socjologia (stacjonarne I st.)  343 4,01 344 3,556

 


* Wynik punktowy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla tzw. nowej matury (od 2005 roku) otrzymuje się następująco: Bierzemy pod uwagę 3 przedmioty pisemnie zdawane na maturze: język polski, język obcy, oraz trzeci przedmiot do wyboru spośród pozostałych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej na maturze. Wyniki procentowe przeliczamy na punkty: poziom podstawowy 1%=1 punkt, poziom rozszerzony 1%=2 punkty. Matematyka ma wyższy od innych przedmiotów przelicznik punktowy (poziom podstawowy 1%=2 punkty, zaś poziom rozszerzony 1%=4 punkty), stąd maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi 800. W przypadku kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych należy również doliczyć punkty z autoprezentacji kandydata, stąd maksymalna liczba punktów wynosi 1400. Więcej informacji- link do strony

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 28-10-2023