Akty prawne

Przedstawiamy akty prawne regulujące zasady rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

Rok ak. 2024/2025

Rok ak. 2023/2024

 • Zasady rekrutacji 2023/2024 - link do strony
 • Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok ak. 2023/2024 - link do strony
 • Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2023/2024- link do strony
 • Limity przyjęć na rok ak. 2023/2024 - link do strony
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2023/2024- link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2023/2024 - link do pliku
  Załącznik nr 1 - link do pliku
  Załącznik nr 2 - link do pliku
 • Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych_oraz sposobu weryfikacji umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców w stopniu wystarczającym do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim - link do pliku
 • Zmiany zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku
 • Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku


Rok ak. 2022/2023

 • Zasady rekrutacji MICRACS - Zarządzenie Rektora - link do pliku
 • Harmonogram rekrutacji MICRACS - link do pliku
 • Ordinance No 411/2022 on determining  additional admissions and the schedule of additional admissions 2022/2023 for the newly established Master's in Children's Rights and Childhood Studies (MICRACS) full-time second-cycle studies - link to the page
 • Additional admissions schedule 2022/2023 - link to the page

 • Zasady rekrutacji 2022/2023 - uchwała Senatu - link do pliku
 • Zasady rekrutacji 2022/2023 - aktualizacja (tekst jednolity) - załącznik A do uchwały Senatu - link do strony
 • Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok ak. 2022/2023 - link do pliku 
 • Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2022/2023 - link do pliku
 • Limity przyjęć na rok ak. 2022/2023 - link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2022/2023- link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2022/2023 - link do pliku
  Załącznik nr 1 - link do pliku
  Załącznik nr 2 - link do pliku
 • Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych_oraz sposobu weryfikacji umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców w stopniu wystarczającym do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim - link do pliku
 • Zmiany zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku
 • Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku
 • Resolution of the Senate - link to the page
 • Order No. 341/2022 on the amount of the fee for applicants for the first year of full-time and part-time first-cycle, second-cycle and long-cycle programmes in recruitment for the
  academic year 2022/2023 - link to the page
 • Order No. 342/2022 on the amount of the fee for applicants for the first year of postgraduate
  programmes for the academic year 2022/2023 - link to the page