Akty prawne

Przedstawiamy akty prawne regulujące zasady rekrutacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

Rok ak. 2024/2025

 • Zasady rekrutacji 2024/2025 - komunikat Rektora APS - link do strony
 • Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok ak. 2024/2025 - link do pliku
 • Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2024/2025 - link do pliku
 • Limity przyjęć na rok ak. 2024/2025 - link do pliku
 • Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2024/2025- link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi
  edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat - link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających
  studia w roku akademickim 2024/2025 - link do pliku

Rok ak. 2023/2024

 • Zasady rekrutacji 2023/2024 - link do strony
 • Oferta edukacyjna w rekrutacji na rok ak. 2023/2024 - link do strony
 • Harmonogram rekrutacji na rok ak. 2023/2024- link do strony
 • Limity przyjęć na rok ak. 2023/2024 - link do strony
 • Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 2023/2024- link do pliku
 • Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne 2023/2024 - link do pliku
  Załącznik nr 1 - link do pliku
  Załącznik nr 2 - link do pliku
 • Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych_oraz sposobu weryfikacji umiejętności posługiwania się językiem polskim przez cudzoziemców w stopniu wystarczającym do podjęcia w Uczelni studiów w języku polskim - link do pliku
 • Zmiany zasad przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku
 • Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad - link do pliku