I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Proces badawczy w naukach społecznych. Współczesne wyzwania i perspektywy"

13-09-2023