I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Aktualizacja: 27-07-2023

I Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Proces badawczy w naukach społecznych. Współczesne wyzwania i perspektywy” organizowana przez Szkołę Doktorską APS odbędzie się w dniach 6–7 października.

Najbardziej interesujące zjawiska społeczne są na ogół trudno dostępne dla badacza, który sprostać musi wielu wyzwaniom i sytuacjom trudnym na każdym z etapów prowadzenia badań. Rozwiązywanie dylematów i pokonywanie tych wyzwań służą jednak nabyciu wiedzy i doświadczenia niezbędnych do skutecznej obrony rozprawy doktorskiej i dalszej pracy naukowo-badawczej.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc młodych naukowców, doktorantów/ki, ale i osoby, które dopiero planują swoją karierę naukową. Zachęcamy do prezentacji wyników swoich badań, przedyskutowania tez oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami badawczymi. Mamy nadzieję na stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, dyskusji naukowej oraz wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie współczesnych wyzwań i perspektyw w zakresie prowadzenia badań w naukach społecznych.

Kliknij, aby zapoznać się ze szczegółami konferencji >>

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 27-07-2023