Procedura zakupu książek

Aktualizacja: 29-12-2022

Procedura zakupu książek ze środków przyznanych na realizację projektów badawczych przez pracownika APS oraz ich udostępniania przez Bibliotekę Główną APS

Procedura zakupu książek ze środków przyznanych na realizację projektów badawczych przez pracownika APS oraz ich udostępniania przez Bibliotekę Główną APS

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzono nową procedurę zakupu książek ze środków przyznanych na realizację projektów badawczych.

  1. Zgłoszenie zakupu książek przyjmowane jest wyłącznie po potwierdzeniu zamówienia przez Biuro Obsługi Badań i Współpracy z Zagranicą i Prorektora ds. nauki link do pliku.
  2. Potwierdzone zamówienia (kopia elektroniczna) proszę przesłać na adres e-mail: bibl@aps.edu.pl
  3. Biblioteka dokonuje zakupu po zatwierdzeniu przez zamawiającego wyceny sporządzonej przez Bibliotekę.
  4. Zakupione książki stanowią zasób Biblioteki i są wypożyczane pracownikowi na czas trwania projektu/grantu/zadania. Jeśli książki są niezbędne do dalszej pracy naukowej, za zgodą Dyrektora Biblioteki APS, pracownik może korzystać z nich przez dłuższy okres niż przewiduje to umowa projektu/grantu/zadania.

Udostępnij:

Wydrukuj

Opublikowano: 05-12-2022