Czasopismo Psychologia Wychowawcza

„Psychologia Wychowawcza” to naukowe czasopismo psychologiczne, otwarte na spojrzenie interdyscyplinarne, łączące problematykę psychologii wychowania i rozwoju z rozważaniami z zakresu kultury życia społecznego, sfery wartości i przemian współczesności. Jako półrocznik, ukazywać się będzie dwa razy w roku, jesienią i wiosną, w papierowej wersji (referencyjnej) oraz w wersji elektronicznej. Ma stałą strukturę, powielaną w kolejnych edycjach.

 

Psychologia Wychowawcza