Grupa Wsparcia TROP

Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego  TROP działa od roku 2013. Prowadzi szeroką działalność w ramach której jej członkowie   udzielają porad telefonicznych i konsultacji dla innych  chorych, prowadzą spotkania edukacyjne  w zakresie destygmatyzacji dla uczniów, studentów i organizacji pozarządowych oraz  podejmują interwencje  w zakresie przestrzegania praw człowieka. Opracowali  poradniki  dla osób chorujących psychicznie oraz  wydają Biuletyn TROPiciel. Członkowie Grupy występują w mediach oraz biorą udział w konferencjach naukowych  prezentując swoje  doświadczenia    w radzeniu sobie z chorobą i zdrowieniu. 

Grupa działa pod patronatem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej i ze wsparciem Instytutu Psychologii APS.

Poniżej znajdują się linki do  profilu FB  Grupy oraz strony internetowej dokumentującej jej działania. Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczących Grupy znajdującym się poniżej.

Grupa Wsparcia TROP

Wspieramy po kryzysie

Znajdź nas na Facebook