mgr Kamil Jaros

Promotor - dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr Aleksandra Gajda

Tytuł: Efektywność metody NOVA-Vox w rozwoju emisji głosu oraz obniżaniu tremy u dzieci w wieku 8-11 lat

Recenzenci:

  • dr hab. n. med. Elżbieta Włodarczyk;
  • prof. dr hab. Anna Serafińska;
  • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony