mgr Emilia Palankiewicz-Mitrut

Promotor - dr hab. Adam Solak, prof. APS

Promotor pomocniczy - dr Katarzyna Stanek

Tytuł: Kształcenie zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych w kontekście zmian wynikających z reformy systemu oświaty z 2017 roku

Recenzenci:

  • ...
  • ...
  • ...

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku angielskim, recenzje oraz zawiadomienie o publicznej obronie znajdują się na stronie BIP link do strony